Tadeusz Różewicz pisze wiersze w roku 1946, czyli poeta modernistyczny wobec wojny

Main Article Content

Piotr Pietrych

Abstrakt

The starting point for the remarks on the early oeuvre of Tadeusz Różewicz is the poem “Śmierć podchorążego” (“Death of a Cadet”) published in 1946 in the weekly Odrodzenie, and later included by the author in his famous volume Niepokój (1947) – which, however, was not reprinted later. “Śmierć podchorążego” shows fascination of young Różewicz with avant-garde poetry, especially the poetry of his contemporary master – Julian Przyboś. However, what is finally more interesting, the poem shows also—different than in the poem emblematic for Różewicz’s writings “Ocalony”—the attitude of the young poet to the subject of war. This different attitude is visible in his poetics as well as the interpretation of war experience included in this poem. Although, apart from the differences between “Śmierć podchorążego” and “Ocalony” there are also similarities. In both, Różewicz, as befits a modernist poet, tries to realize the postulate of the search for “new things”, which he formulated in his poetic manifesto published in April 1945.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Piotr Pietrych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zajmuje się literaturą i życiem literackim lat 40. XX w. Ostatnio opublikował książkę Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946–1953). Teksty i konteksty (2011).

Referencje

 1. Błoński J., „Pogłosy i zapowiedzi”, „Wieś” 1950, nr 25.
 2. Drewnowski T., Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Kraków 2002.
 3. Kłak T., Konteksty „Niepokoju”, w: idem, Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza, Katowice 1999.
 4. Kłosiński K., „Niepokój” Tadeusza Różewicza, w: idem, Poezja żalu, Katowice 2001.
 5. Łukasiewicz J., TR, Kraków 2012.
 6. Majchrowski Z., Różewicz, Wrocław 2002.
 7. Morawiec A., Tadeusza Różewicza wycieczka do muzeum (i biblioteki), „Czytanie Literatury” 2013, nr 2, s. 20–21.
 8. Nycz R., Języki modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.
 9. Ostromęcki B., Niepokój, „Nowiny Literackie” 1947, nr 29.
 10. Różewicz T., Elegia na powrót umarłych poetów, „Pokolenie” 1946, nr 1.
 11. Różewicz T., Katastrofa, „Odrodzenie” 1946, nr 43.
 12. Różewicz T. Na horyzoncie, .„Odrodzenie” 1945, nr 4.
 13. Różewicz T., Niepokój, Kraków 1947.
 14. Różewicz T., Proza 2, Kraków 1990, s. 113.
 15. Różewicz T., Rekwizyty i duch, „Przemiany” 1945, nr 1.
 16. Skrendo A., Przepisywanie Różewicza, w: idem, Przodem Różewicz, Warszawa 2012, s. 133.
 17. Skrendo A., Przyboś i Różewicz. Paralela, w: idem, Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2005, s. 149.
 18. Wład., Katastrofa w poezji, „Rzeczpospolita” 1946, nr 298.
 19. Zawieyski J., Poezja niepokoju, „Odrodzenie” 1947, nr 42.
 20. Zawodziński K.W., Rzut oka na literaturę polską 1945 roku, Poznań 1946.