Tadeusz Różewicz pisze wiersze w roku 1946, czyli poeta modernistyczny wobec wojny
PDF

Słowa kluczowe

poetry by Tadeusz Różewicz
poems from the volume Niepokój (1947)
modernist poetry and World War II

Jak cytować

Pietrych, P. (2014). Tadeusz Różewicz pisze wiersze w roku 1946, czyli poeta modernistyczny wobec wojny. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 256–267. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1177

Abstrakt

The starting point for the remarks on the early oeuvre of Tadeusz Różewicz is the poem “Śmierć podchorążego” (“Death of a Cadet”) published in 1946 in the weekly Odrodzenie, and later included by the author in his famous volume Niepokój (1947) – which, however, was not reprinted later. “Śmierć podchorążego” shows fascination of young Różewicz with avant-garde poetry, especially the poetry of his contemporary master – Julian Przyboś. However, what is finally more interesting, the poem shows also—different than in the poem emblematic for Różewicz’s writings “Ocalony”—the attitude of the young poet to the subject of war. This different attitude is visible in his poetics as well as the interpretation of war experience included in this poem. Although, apart from the differences between “Śmierć podchorążego” and “Ocalony” there are also similarities. In both, Różewicz, as befits a modernist poet, tries to realize the postulate of the search for “new things”, which he formulated in his poetic manifesto published in April 1945.

PDF

Bibliografia

Błoński J., „Pogłosy i zapowiedzi”, „Wieś” 1950, nr 25.

Drewnowski T., Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Kraków 2002.

Kłak T., Konteksty „Niepokoju”, w: idem, Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza, Katowice 1999.

Kłosiński K., „Niepokój” Tadeusza Różewicza, w: idem, Poezja żalu, Katowice 2001.

Łukasiewicz J., TR, Kraków 2012.

Majchrowski Z., Różewicz, Wrocław 2002.

Morawiec A., Tadeusza Różewicza wycieczka do muzeum (i biblioteki), „Czytanie Literatury” 2013, nr 2, s. 20–21.

Nycz R., Języki modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

Ostromęcki B., Niepokój, „Nowiny Literackie” 1947, nr 29.

Różewicz T., Elegia na powrót umarłych poetów, „Pokolenie” 1946, nr 1.

Różewicz T., Katastrofa, „Odrodzenie” 1946, nr 43.

Różewicz T. Na horyzoncie, .„Odrodzenie” 1945, nr 4.

Różewicz T., Niepokój, Kraków 1947.

Różewicz T., Proza 2, Kraków 1990, s. 113.

Różewicz T., Rekwizyty i duch, „Przemiany” 1945, nr 1.

Skrendo A., Przepisywanie Różewicza, w: idem, Przodem Różewicz, Warszawa 2012, s. 133.

Skrendo A., Przyboś i Różewicz. Paralela, w: idem, Poezja modernizmu. Interpretacje, Kraków 2005, s. 149.

Wład., Katastrofa w poezji, „Rzeczpospolita” 1946, nr 298.

Zawieyski J., Poezja niepokoju, „Odrodzenie” 1947, nr 42.

Zawodziński K.W., Rzut oka na literaturę polską 1945 roku, Poznań 1946.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.