Trzy głosy o książce Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu
PDF

Słowa kluczowe

modernism
Central Europe
Eastern Europe
Modalności modernizmu
modernity
historiography
Włodzimierz Bolecki

Jak cytować

Wyka, M., Szumna, M., & Chmurski, M. (2014). Trzy głosy o książce Włodzimierza Boleckiego Modalności modernizmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 309–318. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1181

Abstrakt

The text is a commentary on the book Modalności modernizmu (“Modalities of Modernism”) by Włodzimierz Bolecki which is regarded here as a pioneer synthesis. The authors bring attention to Bolecki’s model of thinking about Central and Eastern European modernism and ponder about the new perspectives that this model opens up. Special emphasis is put on the questions of methodology and training of a new generation of interpreters who should be equipped with the competences essential for conducting this type of research. Also, the attention is brought to cognitive benefits resulting from the perspective combining the description of the typical features of not only Polish modernism but also the Modernisms of the countries of Central and Eastern Europe, and especially, which is ever more evident in this context, not self-evident, unique character of Polish literature of the 19th and 20th centuries and the Polish turn towards modern culture in the studies of the recent decades. A broader presentation of a regional perspective which is suggested in the book by Bolecki, could help to explain the empty space on the map of parallel transformations in close, and yet individually different countries of the region, forcing us to revise our previous ways of thinking about literature and culture of modernism, as well as the languages of its description.
PDF

Bibliografia

Bibó I., Eseje polityczne, przeł., oprac., wstęp J. Snopek, Kraków 2012.

Bolecki W., Historia i biografia, Wrocław 1978.

Bolecki W., Polowanie na postmodernistów (w Polsce), Kraków 1999.

Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905-1923, red. V. Papoušek, Praha 2010.

Eksteins M., Święto wiosny: wielka wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, Warszawa 1996.

Kundera M., Einleitung zu einer Anthologie oder Über drei Kontexte, w: Die Prager Moderne. Erzählunge, Gedichte, Manifeste, oprac. K. Chvatík, Frankfurt a. Main 1991.

Paczoska E., Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, Warszawa 2010.

Wyka K., Młoda polska, t.1: Modernizm polski. Struktura i rozwój, wyd. 2, Kraków 2003.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.