Seksualny kapitał w wersji publicznej

Main Article Content

Hanna Steppa

Abstrakt

The main intention of Samuel Nowak—the author of Sexual Capital—is to define “what the mass media are for men labelling themselves as gay, taking into account various, although always treated collectively, contexts: economic, political and medial”(p. 9). The sub-title of the study, which defines the direction of the whole text, is Wyobrażone wspólnotysmaku i medialne tożsamości polskich gejów (“Imagined Communities of Taste and Medial Identities of Polish Gay Persons”). In the Nowak’s study, important is the evaluation from outside (as viewed by science) and from within (as viewed by proponents of LGBT). The critical review of Sexual Capital is compatible with the structure of the original text: originally focuses on scientific theories in order to end with the examples from Polish medial realities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Steppa, H. (2014). Seksualny kapitał w wersji publicznej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 369-374. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1217
Dział
Lektury
Biogram autora

Hanna Steppa, UAM, Instytut Filologii Polskiej

Absolwentka filologii polskiej UAM. Autorka pracy magisterskiej Tropy romantyczne w literaturze wspołczesnej na przykładzie twórczości Marcina Świetlickiego, Jerzego Pilcha i Adama Zagajewskiego. Organizatorka ogólnopolskich konferencji z zakresu literatury XIX-wiecznej. Współautorka projektu Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu realizowanego przez studio „Ptasia 30” w ramach konkursu ogłoszonego przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Zajmuje się tożsamością narodową ujawnioną w literaturze współczesnej.

Referencje

  1. Nowak S., Seksualny kapitał. Wyobrażone wspólnoty smaku i medialne tożsamości polskich gejów, Kraków 2013.