Wstęp
PDF

Jak cytować

Grądziel-Wójcik, J. (2018). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 7–13. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/14959

Abstrakt

Wstęp
PDF

Bibliografia

Araszkiewicz Agata (2004), Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo IBL PAN, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa.

Borkowska Grażyna (1996), Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Borkowska Grażyna, Czermińska Małgorzata, Phillips Ursula (2000), Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności: przewodnik, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Graczyk Ewa, red. (2011), Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918-1939. Z antologią, Wydawnictwo Libron, Kraków.

Grądziel-Wójcik Joanna (2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Grądziel-Wójcik Joanna, Kwiatkowska Agnieszka, Marzec Lucyna, red. (2015), Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, Wydawnictwo Pasaże, Kraków.

Hoffmann Krzysztof, Jaworski Marcin (2014), Poezja polska po roku 1989, w: Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 21-37.

Krajewska Joanna (2010), „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Wydawnictwo PTPN, Poznań.

Kraskowska Ewa (1999), Piórem niewieścim. Z zagadnień prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kraskowska Ewa, Kaniewska Bogumiła, red. (2015), Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX. Procesy i gatunki, sytuacje i tematy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Kraskowska Ewa, Marzec Lucyna, red. (2012), Wielkopolski alfabet pisarek, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań.

Legeżyńska Anna (2009), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Marzec Lucyna (2011), Archiwa literatury kobiecej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 18, s. 237-247.

Nasiłowska Anna (2016), Dyskont słów, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Ritz German (2002), Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu, przeł. Bronisław Drąg, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Smolka Iwona (1997), Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Strzelczyk Jerzy (2007), Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Wydawnictwo DiG, Warszawa.

Zawiszewska Agata (2014), Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. O kobietach piszących wiersze w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.