Piękno i dramat istnienia w poetyckich obrazach przyrody Marii Czerkawskiej
PDF

Słowa kluczowe

interwar period
lyric poetry
nature
drama of existence

Jak cytować

Hurnik, E. (2018). Piękno i dramat istnienia w poetyckich obrazach przyrody Marii Czerkawskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 41–56. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.2

Abstrakt

The article is devoted to Maria Czerkawska’s poetry written during interwar period. Nature is the main subject of her poems. It is shown in a detailed and precise way. The good example is her book entitled Zielony cień  (1928) and subsequent volumes. Zielony cień  contains portraits of plants. Literary critics noticed several important features of these poems: versatility of observation, accuracy and concreteness of description. The same characteristics can also be observed in works of Skamander group of poets. Article focuses on the following topics: suffering observed in nature and continuous process of dying. Czerkawska’s poems tell us about transience, absurdity, horror and drama of existence. It is caused by close relation between the lyric subject and the nature. Czerkawska is trying to discover nature’s secrets. These tendencies are also present in poems of Bolesław Leśmian, Leopold Staff and Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.2
PDF

Bibliografia

Czerkawska Maria (1928), Zielony cień, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków.

Czerkawska Maria (1935), Ludzie i liście, Druk. W. L. Anczyca i Spółki, Kraków.

Czerkawska Maria (1972), Jałowcowe żniwa. Wiersze wybrane, wstęp i wybór Jerzy Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Czerkawska Maryla (1914-1915), Poezje z 1914-1915 roku, Nakładem Księgarni Leona Frommera, Kraków.

Galle Henryk (1935), Ludzie i liście [rec.], „Nowa Książka”, z. 9.

Hurnik Natalia (2005), Motyw przyrody w „Zielonym cieniu” Marii Czerkawskiej, w: Czytanie Dwudziestolecia, red. Elżbieta Hurnikowa, Anna Wypych-Gawrońska, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 95-101.

Krzyżanowski Julian (1971), Neoromantyzm polski 1890-1918, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, s. 81-84.

Kwiatkowski Jerzy (1972), Wstęp, w: Maria Czerkawska, Jałowcowe żniwa. Wiersze wybrane, wstęp i wybór Jerzy Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 5-16.

Kwiatkowski Jerzy (2002), Dwudziestolecie międzywojenne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 56, 115.

Napierski Stefan (1933), Sieci na wietrze, „Wiadomości Literackie”, nr 16.

Niewiadowski Andrzej (1986), O poezji Leopolda Staffa i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Życie Literackie”, nr 43.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria (1993), Poezje zebrane, t. 1-2, oprac. Aleksander Madyda, wstęp Krzysztof Ćwikliński, Wydawnictwo Algo, Toruń, t. 1: s. 485, 573; t. 2: s. 241.

Pollakówna Joanna (1974), Wspomnienie o Marii Czerkawskiej, „Twórczość”, nr 6, s. 123-124.

Sebyła Władysław (1936), Ludzie i liście [rec.], „Pion”, nr 21.

Świderska (1913), Z twórczości kobiecej, „Słowo Polskie”, R. 18, nr 42.

Zawodziński Karol W. (1928), U poetek, „Wiadomości Literackie”, nr 47.

Zawodziński Karol W. (1964), Wśród poetów, oprac. Wanda Achremowiczowa, wstęp Jerzy Kwiatkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 51-52.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.