Konwencjonalne i emocjonalne w poezji Małgorzaty Hillar
PDF

Słowa kluczowe

language
poetic language
emotions
emotives

Jak cytować

Przymuszała, B. (2018). Konwencjonalne i emocjonalne w poezji Małgorzaty Hillar. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 129–141. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.7

Abstrakt

Text, showing the most important ways in the 20th century to think about poetry, refers to modernist epiphany (Ryszard Nycz). On the example of Małgorzata Hillar’s poetry, the author shows the inadequacy of this concept. It focused on the linguistic aspect of transmitting emotions, bypassing their bodily sensations. The recent studies on the relationship between emotions and language also allow to present a relationship with language and poetry. Recent studies on the relationship between emotions and language also allow us to otherwise present the relationship between language and poetry.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.7
PDF

Bibliografia

Grądziel-Wójcik Joanna (2010), Drugie oko Tadeusza Peipera. Projekt poezji nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Hillar Małgorzata (1993), Poezje, Wydawnictwo PROFILE, Bielsko-Biała.

Johnson Mark (2015), Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, przeł. Jarosław Płuciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Legeżyńska Anna (2009), Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Nietresta Agnieszka (2003), Małgorzata Hillar. Szkic monograficzny, Wydawnictwo Homini, Kraków.

Nycz Ryszard (2001), Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, TAiWPN Universitas, Kraków.

Reedy William M. (2012), Przeciw konstruktywizmowi. Etnografia historyczna emocji, przeł. Małgorzata Rajtar, w: Emocje w kulturze, red. Małgorzata Rajtar, Justyna Straczuk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Sandauer Artur (1964), Rzeczywistość zdegradowana. Rzecz o Brunonie Schulzu, w: Bruno Schulz, Proza, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Turner Jonathan H., Stets Jan E. (2009), Socjologia emocji, przeł. Marta Bucholc, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.