Świrszczyńska (za)poznana? Feministyczne odkrywanie poetki
PDF

Słowa kluczowe

Anna Świrszczyńska
feminism
maternity

Jak cytować

Biedrowska, A. (2018). Świrszczyńska (za)poznana? Feministyczne odkrywanie poetki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 143–162. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.8

Abstrakt

This paper encourages to renew a reflection on poetry of Anna Świrszczyńska – a well-known but also unknown author. It discusses the subject of motherhood in this poetry (pregnancy, childbirth, puerperium) and shows, how relevant Świrszczyńska’s works still are. Her poetry is nowadays continued not only by others women writers and poets, but also – or maybe: first of all – by feminist opinion journalism.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.8
PDF

Bibliografia

Beauvoir Simone, de (2014), Druga płeć, przeł. Gabierla Mycielska, Maria Leśniewska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Budrowska Bogusława (2000), Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wydawnictwo Funna, Wrocław.

Ciało po ciąży. Jak naprawdę wygląda kobieta po urodzeniu dziecka (2010) [online], Warszawa [dostęp: 21 października 2016], http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,7581613,Cialo_po_ciazy__Jak_naprawde_wyglada_kobieta_po_urodzeniu.html.

Gretkowska Manuela (2001), Polka, Wydawnictwo W. A.B., Warszawa.

Hillar Małgorzata (1967), Czekanie na Dawida, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa.

Jaxa-Rożen Hanna (2011), Jednoosobowe rewolucje (Anna Świrszczyńska „Jestem baba”; Jadwiga Żylińska „Kapłanki, amazonki i czarownice”), w: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, red. Inga Iwasiów, Arleta Galant, TAiWPN Universitas, Kraków, s. 239-253.

Jung Carl Gustav (2012), Symbole matki i odrodzenia, w: tegoż, Symbole przemiany, przeł. Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Poznań, s. 265-353.

Kubryńska Sylwia (2013), Ojca nie ma – dziecko jest [online], Warszawa [dostęp: 21 października 2016], http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,15048821,Ojca_nie_ma___dziecko_jest.html.

Kwiatkowski Jerzy (1995), Baba potęgą jest i basta, w: tegoż, Magia Poezji. O poetach polskich XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 373-376.

Macintyre Sally (1983), „Kto chce mieć dzieci?” Społeczne fabrykowanie instynktów, przeł. Teresa Hołówka, w: Nikt nie rodzi się kobietą, wybór i wstęp Teresa Hołówka, Czytelnik, Warszawa, s. 187-215.

Mueller Joanna (2013), Powlekać rosnące. Apokryfy prenatalne, Biuro Literackie, Wrocław.

Mueller Joanna (2015), wtrymigi.gif, w: tejże, Intima thule, Biuro Literackie, Wrocław, s. 21.

Olszański Grzegorz (2012), Taka sama w środku. O tomie „Jestem baba” Anny Świrszczyńskiej, w: tegoż, Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców, Instytut Mikołowski, Mikołów, s. 36-62.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria (1974), Uwodzicielka, w: tejże, Poezje, t. 1, Czytelnik, Warszawa, s. 312.

Rudiuk Maria Magdalena (2006), Mówić jak kobieta. Traktat postfeministyczny, Norbertinum, Lublin.

Stawowy Renata (2014), „Gdzie jestem ja sama”. O poezji Anny Świrszczyńskiej, TAiWPN Universitas, Kraków.

Stapkiewicz Agnieszka (2014), Ciało, kobiecość i śmiech w poezji Anny Świrszczyńskiej, TAiWPN Universitas, Kraków.

Świrszczyńska Anna (1967), Czarne słowa, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Świrszczyńska Anna (1970), Wiatr, PIW, Warszawa.

Świrszczyńska Anna (1973), Jestem baba, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Świrszczyńska Anna (1978), Szczęśliwa jak psi ogon, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Świrszczyńska Anna (1984), Budowałam barykadę, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Świrszczyńska Anna (1985), Cierpienie i radość, PIW, Warszawa.

Węgrzyniakowa Anna (1999), „Metafizyka ciała” w ostatnich wierszach Świrszczyńskiej, w: tejże, Egzystencjalne i metafizyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 81-94.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.