Anna Zelenay. Twarz poetki
PDF

Słowa kluczowe

lyric hospital
colors in poetry
Springs Poetic of Kłodzko
“recovered lands” in the literature

Jak cytować

Maliszewski, K. (2018). Anna Zelenay. Twarz poetki. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 181–204. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.10

Abstrakt

The article presents the life and work of Anna Zelenay, a forgotten poetess from Kłodzko. The author shows the impact of her disease on awareness and shape of her poems written often in hospitals and sanatoriums. He discusses the critics on her poetry and the poetess’s place in her own time and generation. The author indicates that the existence of Zelenay on the literary scene is related to the activities of Literary Club of Kłodzko, and bigger promotion of her work is caused with her active participation in a very important literary event of the sixties, in Poetic Springs of Kłodzko.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.10
PDF

Bibliografia

Błoński Jan (2013), Zielona hemoglobina, recenzja wydawnicza, w: Dorota Węgrzyn, Jak najdyskretniej oswoić śmierć. Życie i poezja Anny Zelenay, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko 2013, s. 120-121.

Dybel Paweł (1977), Próby powrotu, „Twórczość”, nr 4, s. 109-112.

Dzierżanowski Andrzej M. (2001), Zelenayowie, „Pomosty”, nr 12, s. 185-188.

Dzierżyńska Maria (1968), Kłodzkie środowisko literackie – próba penetracji, „Agora”, nr 20, s. 14-20.

Kubicka Izabela (2006), Z piętnem śmierci – monografia życia i twórczości Anny Zelenay, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Andrzeja Zawady, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Kulka Jan (1975), Samotność zwielokrotniona, w: Anna Zelenay, Wiersze zebrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 195-202.

Liebert Jerzy (1983), Poezje, PAX, Warszawa.

Maliszewski Karol (2010), Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska, ATUT, Wrocław.

Oniszczuk-Awiżeń Krystyna (2001), Życie kulturalne Kłodzka po II wojnie światowej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, nr 7, s. 77-85.

Słucki Arnold (1965), Wiersze Anny Zelenay, „Twórczość”, nr 1, s. 123-126.

Wat Aleksander (1990), Dziennik bez samogłosek, Czytelnik, Warszawa.

Węgrzyn Dorota (2013), Jak najdyskretniej oswoić śmierć. Życie i poezja Anny Zelenay, Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, Kłodzko.

Zelenay Anna (1962), Zielona hemoglobina, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Zelenay Anna (1964), Próba powrotu, Czytelnik, Warszawa.

Zelenay Anna (1966), Dni darowane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Zelenay Anna (1967), Biała Krynica, Czytelnik, Warszawa.

Zelenay Anna (1970), Barometry na złą pogodę, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Zelenay Anna (1975), Wiersze zebrane, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.