„Podróż ku sobie w podróże od siebie”. O poezji i sztuce Ewy Kuryluk
PDF

Słowa kluczowe

Ewa Kuryluk
poetry
painting
artistic identity
apocalypse
utopia

Jak cytować

Stankowska, A. (2018). „Podróż ku sobie w podróże od siebie”. O poezji i sztuce Ewy Kuryluk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 221–249. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.12

Abstrakt

The paper is devoted to Ewa Kuryluk’s poetry and art. The author describes intermingling dimensions of the poet’s artistic identity – existential, hermeneutical and aesthetical – presenting three major tensions present in her work. The first one is between the apocalypse and utopia. The second one may be described by the phrase from one of her poems, establishing the first rule of hermeneutics, according to which she tries to understand herself and the world. The poet defines existence and understanding as a “journey towards oneself and from oneself”. The idea of the third tension may be defined as a spread between the shade/contour and the reflection/picture. The author focuses on presenting the parallels between Kuryluk’s artistic work and her early poems.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.12
PDF

Bibliografia

Kuryluk Ewa (1979), Kontur (wiersze z lat 1972-1975), Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kuryluk Ewa (1984), Pani Anima (wiersze z lat 1975-1979), Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kuryluk Ewa (1998), Weronika i jej chusta. Historia, symbolizm i struktura „prawdziwego” obrazu, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kuryluk Ewa (2005), Podróż do granic sztuki. Eseje z lat 1975-1979 i eseje z lat późniejszych na ten sam temat, Twój Styl, Warszawa.

Kuryluk Ewa (2006), Droga do Koryntu od dziś do 1959 roku, Twój Styl, Warszawa.

Kuryluk Ewa (2009), Kangór z kamerą 1959-2009. Autofotografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kuryluk Ewa (2011), Obrysować cień. 1868-1978, Galeria Design BWA, Czytelnia Sztuki, Artemis Galeria Sztuki, Wrocław.

Kuryluk Ewa (2016), Człekopejzaż 1959-1975. Prace na papierze, Artemis Galeria Sztuki, Kraków.

Lipski Jan Józef (1988), Osobowość twórcza, w: Problemy teorii literatury. Seria 3. Prace z lat 1975-1984, wybór Henryk Markiewicz, Zakład Narodowy im. Osslińskich, Wrocław, s. 372-394.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.