Cztery kolędy Ewy Lipskiej
PDF

Słowa kluczowe

Lipska
Preisner
Christmas carol
stylization
tradition
song
politics
engagement

Jak cytować

Marciniak, P. (2018). Cztery kolędy Ewy Lipskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 251–264. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.13

Abstrakt

The article contains the reflection on four texts of Ewa Lipska, written in association with Zbigniew Preisner. The discussed works belong to a genre of a literary carol and as a result they have been included in the republication of the album W poszukiwaniu dróg  [Searching for the paths ] Therefore, a new area of poetics activity of Lipska appears. The authoress of Sefer  makes use of stylization, deforming a specified pattern and thereby revaluating the tradition of a carol. The scrutinised texts were designed as being ready for the musical performance, emphasising Lipska’s interest in the song genre. The creation of a Cracovian poetess has been tilting towards popular culture since some longer time now.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.13
PDF

Bibliografia

Bryll Ernest (1982), Psalm o gwieździe, w: tegoż, Kolęda-Nocka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa, s. 51.

Cudak Romuald (2003), Kolęda w polskiej poezji współczesnej. Prolegomena, w: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje, red. Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 86-98.

Hornung Magdalena (1978), Piąte przyspieszenie, „Nowe Książki”, nr 23, s. 34-35.

Kaczmarski Jacek (2012a), Jak długo grać będą…, w: tegoż, Antologia poezji, red. Krzysztof Nowak, Demart, Warszawa, s. 538.

Kaczmarski Jacek (2012b), W deszczu gwiazd…, w: tegoż, Antologia poezji, red. Krzysztof Nowak, Demart, Warszawa, s. 535.

Legeżyńska Anna (1999), Elegie przedwczesne w poezji Ewy Lipskiej i Stanisława Barańczaka, w: tejże, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, t. 17, Seria Literacka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań, s. 151-184.

Lipska Ewa (1978), Z podróży, w: tejże, Piąty zbiór wierszy, Czytelnik, Warszawa, s. 5.

Lipska Ewa (2003), Nikt, w: tejże, Ja, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 11.

Lipska Ewa (2010), Mój kraj, w: tejże, Pogłos, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 48-49.

Lipska Ewa (2015), Podczas świąt, w: tejże, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków, s. 270.

Łuszczykiewicz Piotr (1988), Rondo Lipska, „Tygodnik Kulturalny”, nr 3, s. 9.

Nowak Tadeusz (2011), Psalm stajenny, w: tegoż, Psalmy i inne wiersze, wybór i posłowie Bohdan Zadura, Biuro Literackie, Wrocław, s. 9.

Okoń Jan (1996), Kolęda jako fenomen kultury, w: Z kolędą przez wieki. Kolędy w Polsce i w krajach słowiańskich. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Kraków 9-12 stycznia 1995 r., red. Tadeusz Budrewicz, Stanisław Koziara, Jan Okoń, BIBLOS, Tarnów, s. 21-28.

Olszański Grzegorz (2003), Sztuka fugi: fuga śmierci, w: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje, red. Anna Węgrzyniak, Tomasz Stępień, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 282-288.

Piech-Klikowicz Aneta (2013), „Patrzymy sobie w oczy…”. O twórczości Ewy Lipskiej, TAiWPN Universitas, Kraków.

Preisner Zbigniew (2015), W poszukiwaniu dróg [dokument dźwiękowy], Universal Music Polska, Warszawa.

Rabizo-Birek Magdalena (2005), „Mój Bóg, w którego trudno mi uwierzyć”. Ewa Lipska metafizyczna, w: Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy Lipskiej, red. Arkadiusz Morawiec, Barbara Wolska, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź, s. 145-183.

Skibski Krzysztof (2008), Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Sobczak Paweł (2012), Tekst piosenki jako dzieło literackie – dzieło literackie jako tekst piosenki. Zarys problematyki, „Follia Literaria Polonica”, nr 2, s. 127-139.

Traczyk Michał (2009), Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Wądolny-Tatar Katarzyna (2014), Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego, Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie, Kraków.

Wyka Kazimierz (1997), „Pastorałki” Czyżewskiego, w: tegoż, Rzecz wyobraźni, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 27-34.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.