Istnienia równoległe? Człowiek i rzeczy w poezji Bogusławy Latawiec
PDF

Słowa kluczowe

thing
nature
ekphrasis
women poetry
ontology of things

Jak cytować

Trzcińska, A. (2018). Istnienia równoległe? Człowiek i rzeczy w poezji Bogusławy Latawiec. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 307–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.16

Abstrakt

The article elaborates on the place and status of items and the relationship that occurs between human and thing in Bogusława’s Latawiec poetry. The author made an attempt to capture the way in which this issue has evolved in Latawiec’s poetic works – from her first book to the last collection of poems. At the same time poetry has been confronted them with selected theoretical approaches.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.16
PDF

Bibliografia

Dąbrowska Krystyna (2008), Odkryte, zasłonięte, „Twórczość”, nr 6, s. 110-112.

Domańska Ewa (2008), Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura współczesna”, nr 3, s. 9-21.

Domańska Ewa, Olsen Bjørnar (2008), Wszyscy jesteśmy konstruktywistami, w: Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, red. Jacek Kowalewski, Wojciech Piasek, Marta Śliwa, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 83-100.

Klary Beata Patrycja (2016) Proces twórczy to czynność tajemna. Z Bogusławą Latawiec rozmawia Beata Patrycja Klary, w: tejże, Rozmowy z piórami, cz. 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 9-38.

Latawiec Bogusława (1965), Otwierają się rzeki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Latawiec Bogusława (1970), Całe drzewo zdania, PIW, Warszawa.

Latawiec Bogusława (1999), Razem tu koncertujemy, Ars Nova, Poznań.

Latawiec Bogusława (2011), Gdyby czas był ziemią, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot.

Latawiec Bogusława (2015), Zmowy, Wydawnictwo Forma, Szczecin.

Olsen Bjørnar (2013), W obronie rzeczy: archeologia i ontologia przedmiotów, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Sterna-Wachowiak Sergiusz (2000), Żywice i łzy istnienia, „Nowe Książki”, nr 1, s. 44-45.

Zborowska Agata (2014), Przedmioty w działaniu [online], „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej”, nr 6, [dostęp: 20 lutego 2018], http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/200/330.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.