„I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki”. Lingwizm w poezji Danuty Wawiłow
PDF

Słowa kluczowe

linguism
linguistic poetry
poems for children
Wawiłow
the reader as a woman

Jak cytować

Kwiatkowska, A. (2018). „I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki”. Lingwizm w poezji Danuty Wawiłow. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 327–343. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.17

Abstrakt

Danuta Wawiłow’s poems for children were created in the second half of the 20th century. The poems classify as the language poetry, employing in the compositions the mechanisms and figures of speech characteristic of this aesthetic current. The poet uses stylization, she reconstructs the creative attitude to language typical of kindergarteners, which is based on experimentation and abounding in similar-sounding words. Wawiłow implements the particularly strongly individualized variation of linguism. She tests the language potential with regards to the needs of an individual – a child who attempts to express their feelings, thoughts, and emotions. Wawiłow’s poetry is not only focused on the language, but also explores the subjectivism of the lyrical subject and new ways of its expression.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.17
PDF

Bibliografia

Balcerzan Edward (1998), Poezja polska w latach 1939-1968, WSiP, Warszawa.

Baluch Alicja (1987), Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wacław Bagiński i Synowie, Warszawa.

Baluch Alicja (1992), Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.

Banaszkiewicz Agnieszka (2011), Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Bula Danuta (2010/2011), Dziecko zaprasza dorosłego do swojego świata, czyli o poezji Danuty Wawiłow, „Język Polski w Szkole”, nr 2, s. 66-71.

Cieślikowski Jerzy (1967), Wielka zabawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Czukowskij Korniej (1962), Od dwóch do pięciu, przeł. Wiktor Woroszylski, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Kraskowska Ewa (2007), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Mucha Danuta (2005), Danuta Wawiłow (1942-1999) – życie i twórczość, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków.

Przyboś Julian, Przyboś Uta (1967), Wiersze i obrazki, Czytelnik, Warszawa.

Smuszkiewicz Antoni (2015), Literatura dla dzieci, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Szóstak Anna (2003), Od modernizmu do lingwizmu: o przemianach w twórczości Jana Brzechwy, TAiWPN Universitas, Kraków.

Wawiłow Danuta (1991), Dzieci w lesie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.

Wawiłow Danuta (1993), Wierszykarnia, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.