„I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki”. Lingwizm w poezji Danuty Wawiłow

Main Article Content

Agnieszka Kwiatkowska

Abstrakt

Danuta Wawiłow’s poems for children were created in the second half of the 20th century. The poems classify as the language poetry, employing in the compositions the mechanisms and figures of speech characteristic of this aesthetic current. The poet uses stylization, she reconstructs the creative attitude to language typical of kindergarteners, which is based on experimentation and abounding in similar-sounding words. Wawiłow implements the particularly strongly individualized variation of linguism. She tests the language potential with regards to the needs of an individual – a child who attempts to express their feelings, thoughts, and emotions. Wawiłow’s poetry is not only focused on the language, but also explores the subjectivism of the lyrical subject and new ways of its expression.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowska, A. (2018). „I razem sobie zmyślamy różne bajeczki i bzdurki”. Lingwizm w poezji Danuty Wawiłow. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 327-343. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.17
Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Agnieszka Kwiatkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

profesorka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu UAM, badaczka poezji współczesnej, autorka monografii poświęconej twórczości Juliana Przybosia oraz licznych publikacji dotyczących pisarstwa kobiet. Obecnie zajmuje się m.in. poezją dla dzieci, zwłaszcza powstającą w kręgu awangardowym oraz pisaną przez kobiety.

Bibliografia

 1. Balcerzan Edward (1998), Poezja polska w latach 1939-1968, WSiP, Warszawa.
 2. Baluch Alicja (1987), Dziecko i świat przedstawiony czyli tajemnice dziecięcej lektury, Wacław Bagiński i Synowie, Warszawa.
 3. Baluch Alicja (1992), Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
 4. Banaszkiewicz Agnieszka (2011), Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 5. Bula Danuta (2010/2011), Dziecko zaprasza dorosłego do swojego świata, czyli o poezji Danuty Wawiłow, „Język Polski w Szkole”, nr 2, s. 66-71.
 6. Cieślikowski Jerzy (1967), Wielka zabawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 7. Czukowskij Korniej (1962), Od dwóch do pięciu, przeł. Wiktor Woroszylski, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 8. Kraskowska Ewa (2007), Czytelnik jako kobieta. Wokół literatury i teorii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 9. Mucha Danuta (2005), Danuta Wawiłow (1942-1999) – życie i twórczość, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków.
 10. Przyboś Julian, Przyboś Uta (1967), Wiersze i obrazki, Czytelnik, Warszawa.
 11. Smuszkiewicz Antoni (2015), Literatura dla dzieci, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. Szóstak Anna (2003), Od modernizmu do lingwizmu: o przemianach w twórczości Jana Brzechwy, TAiWPN Universitas, Kraków.
 13. Wawiłow Danuta (1991), Dzieci w lesie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 14. Wawiłow Danuta (1993), Wierszykarnia, Nasza Księgarnia, Warszawa.