Wiersze dla niegrzecznych dzieci. Danuta Wawiłow i angielskie nursery rhymes (przekłady, inspiracje)
PDF

Słowa kluczowe

Danuta Wawiłow
Poems for Naughty Children
children’s poetry
nursery rhymes
literary translation

Jak cytować

Wieczorkiewicz, A. (2018). Wiersze dla niegrzecznych dzieci. Danuta Wawiłow i angielskie nursery rhymes (przekłady, inspiracje). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 345–375. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.18

Abstrakt

Among numerous books of poetry for children written by Danuta Wawiłow – famous XXth  century Polish poet and writer – one book is special: Poems for Naughty Children  [Wiersze dla niegrzecznych dzieci] published in 1987. The book is unique not only because of the poetical qualities it represents – rhythmicity, melodiousness, catchiness, melancholy and lyricism equally with pure nonsense, absurdity, grotesque, (black) humour and numerous equivoques and puns, which are characteristic for Wawiłow’s poetical works; above all else Poems for Naughty Children  is a collection of translations of the traditional English nursery rhymes, made by Danuta Wawiłow, who claimed more than once that she was a translator long before she had become a writer. The article aims to explore Wawiłow’s translation work which (up to now) remains almost unknown and un-described in Polish theoretical discourse. Moreover, the author presents the outcome of her research conducted to find “missing originals” of translated nursery rhymes, offers the classification of them and undertakes critical reflection over translation strategy adopted by Danuta Wawiłow.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.18
PDF

Bibliografia

Balcerzan Edward (1971), Poetyka przekładu artystycznego, w: tegoż, Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie, PIW, Warszawa, s. 233-248.

Barańczak Stanisław (1993), Fioletowa krowa: 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare’a do Johna Lennona. Antologia, Wydawnictwo a5, Kraków.

Barańczak Stanisław (2007), Rice pudding i kaszka manna. O tłumaczeniu poezji dla dzieci, w: tegoż, Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Kraków, s. 65-75.

Brajerska-Mazur Agata (2006), Kaszka manna a tłumaczenie nursery rhymes na polski, „Przekładaniec”, nr 16, s. 118-131.

Crane Walter (1900), The Baby’s Opera. A Book of Old Rhymes with New Dresses by Walter Crane. The Music by the Earliest Masters, George Routledge and Sons, London [Wielka Brytania].

Dickes William (1861), The Babes in the Wood [online], London [Wielka Brytania] [dostęp: 10 lutego 2017], https://archive.org/details/babesinwood00dick.

Iles Norman (1986), Who Really Killed Cock Robin? Nursery Rhymes and Carols Restored to their Original Meanings, ilustr. Harry Iles, Robert Hale, London [Wielka Brytania].

Marianowicz Antoni (1987), Chwalę Danutę Wawiłow, „Szpilki”, nr 39, s. 5.

Mucha Danuta (2005), Danuta Wawiłow (1942-1999). Życie i twórczość, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.

Opie Iona, Opie Peter (1951), The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes, Oxford University Press, Oxford [Wielka Brytania].

Safuta Małgorzata (1987), By myślały sercem, nie głową, „Kobieta i życie”, nr 37, s. 9.

Świąder Joanna (1988), Witamina C, „Nowe Książki”, nr 11, s. 12, 13.

Świerszczyńska-Jelonek Danuta (1992), Chętnie zostałabym wędrowną poetką. Z Danutą Wawiłow rozmawia Danuta Świerszczyńska-Jelonek, „Guliwer”, nr 6, s. 17-21.

The Babes in the Wood (2017), [online], [dostęp: 10 lutego 2017], https://web.archive.org/web/20050315004641/http://heatherane.freeservers.com/rhymes/babesinwood.htm.

The Real Mother Goose. Junior edition (1916), ilustr. Blanche Fisher Wright, Rand Mcnally & Company, Chicago [USA].

Three farmers went a hunting. Song with a piano (1851), [online], Baltimore [USA] [dostęp: 10 lutego 2017], https://www.loc.gov/resource/sm1851.500710.0/?sp=2.

Usenko Natalia (2013), Wstęp, w: Danuta Wawiłow dzieciom, wstęp Natalia Usenko, ilustr. Jola Richter-Magnuszewska, Nasza Księgarnia, Warszawa, s. 3-5.

Wawiłow Danuta (1987), Wiersze dla niegrzecznych dzieci, ilustr. Franciszek Maśluszczak, Nasza Księgarnia, Warszawa.

Wawiłow Danuta (2013), Wiersze dla niegrzecznych dzieci, ilustr. Marianna Oklejak, Egmont, Warszawa.