Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik
PDF

Słowa kluczowe

contemporary poetry
woman lyric
individuality

Jak cytować

Czyżak, A. (2018). Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 41–54. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3

Abstrakt

The article contains interpretations of verses written by Marta Podgórnik during last twenty years (1996-2016). This analysis of Silesian writer’s poetry lead to recognitions of aspects, themes, images, particularites it includes. Podgórnik creates pictures of unsubmissive and indyvidualistic women, which must exist out of main discourses: patriarchal and feministic. But the most important in this poetry is language used for poetic but subversive descriptions of painful experiences, also by using intertextual references.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3
PDF

Bibliografia

Felberg-Sendecka Karolina (2016), Fantomowy nadmiar (kilka uwag o mocno zestresowanych barkach), w: Jakieś rozwiązania, red. Piotr Śliwiński, WBPiCAK, Poznań, s. 133-146.

Foks Darek (2015), Wszyscy wiemy, w: Pracownia Poetycka Silesius. Rok pierwszy, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław.

Honet Roman (2012), Posłowie, w: Marta Podgórnik, Nic o mnie nie wiesz, red. Roman Honet, Biuro Literackie, Wrocław, s. 87-89.

Kałuża Anna (2010), Seks odczarowany: „Długi maj” Marty Podgórnik, w: tejże, Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku, Biuro Literackie, Wrocław, s. 126-138.

Norwid Cyprian Kamil (1983), Poezja i dobroć. Wybór z utworów, oprac. Marian Piechal, Wydawnictwo Glob, Szczecin.

Podgórnik Marta (2005), Opium i lament. Dwa zbiory wierszy, Biuro Literackie, Wrocław.

Podgórnik Marta (2011), Rezydencja surykatek, Biuro Literackie, Wrocław.

Podgórnik Marta (2012), Nic o mnie nie wiesz, Biuro Literackie, Wrocław.

Podgórnik Marta (2015), Zawsze, Biuro Literackie, Wrocław.

Sosnowski Andrzej (2015), I ta zaskakująca konkluzja pozostaje w mocy, w: Pracownia Poetycka Silesius. Rok pierwszy, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław.

Walas Teresa (2012), Literatura (kultura) jako selekcja i projektowanie doświadczenia, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków.