Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik
PDF

Słowa kluczowe

contemporary poetry
woman lyric
individuality

Jak cytować

Czyżak, A. (2018). Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 41–54. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3

Abstrakt

The article contains interpretations of verses written by Marta Podgórnik during last twenty years (1996-2016). This analysis of Silesian writer’s poetry lead to recognitions of aspects, themes, images, particularites it includes. Podgórnik creates pictures of unsubmissive and indyvidualistic women, which must exist out of main discourses: patriarchal and feministic. But the most important in this poetry is language used for poetic but subversive descriptions of painful experiences, also by using intertextual references.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3
PDF

Bibliografia

Felberg-Sendecka Karolina (2016), Fantomowy nadmiar (kilka uwag o mocno zestresowanych barkach), w: Jakieś rozwiązania, red. Piotr Śliwiński, WBPiCAK, Poznań, s. 133-146.

Foks Darek (2015), Wszyscy wiemy, w: Pracownia Poetycka Silesius. Rok pierwszy, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław.

Honet Roman (2012), Posłowie, w: Marta Podgórnik, Nic o mnie nie wiesz, red. Roman Honet, Biuro Literackie, Wrocław, s. 87-89.

Kałuża Anna (2010), Seks odczarowany: „Długi maj” Marty Podgórnik, w: tejże, Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku, Biuro Literackie, Wrocław, s. 126-138.

Norwid Cyprian Kamil (1983), Poezja i dobroć. Wybór z utworów, oprac. Marian Piechal, Wydawnictwo Glob, Szczecin.

Podgórnik Marta (2005), Opium i lament. Dwa zbiory wierszy, Biuro Literackie, Wrocław.

Podgórnik Marta (2011), Rezydencja surykatek, Biuro Literackie, Wrocław.

Podgórnik Marta (2012), Nic o mnie nie wiesz, Biuro Literackie, Wrocław.

Podgórnik Marta (2015), Zawsze, Biuro Literackie, Wrocław.

Sosnowski Andrzej (2015), I ta zaskakująca konkluzja pozostaje w mocy, w: Pracownia Poetycka Silesius. Rok pierwszy, Wydawnictwo Warstwy, Wrocław.

Walas Teresa (2012), Literatura (kultura) jako selekcja i projektowanie doświadczenia, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.