Nr 33 (2018): (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część II)
(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku (część II)

(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku

Edyta Sołtys-Lewandowska
9-28
„Niewinne” – od postulatu dziewczęcości do inicjacji w poezji kobiet
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.1
PDF
Jarosław Fazan
29-40
„Jak to się stało, że masz syna z nowym Bondem?” – kobiece, męskie i boskie w poezji Justyny Bargielskiej
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.2
PDF
Agnieszk Czyżak
41-54
Rezydencja poezji. O liryce Marty Podgórnik
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.3
PDF
Magdalena Rabizo-Birek
55-81
Oko poetki. Uwagi o twórczości Ewy Elżbiety Nowakowskiej
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.4
PDF
Elżbieta Winiecka
83-114
Poetyckie remediacje Anety Kamińskiej
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.5
PDF
Iwona Gralewicz-Wolny
115-125
„Tysiąc wierszy”. O poezji Wioletty Grzegorzewskiej tropem Guguł (bądź odwrotnie)
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.6
PDF
Krzysztof Witczak
127-138
O „rodzeniu się” poezji w twórczości Joanny Mueller
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.7
PDF
Marta Stusek
139-151
Kadrowanie egzystencji: Klara Nowakowska
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.8
PDF
Alina Świeściak
153-170
Kamila Janiak i punk
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.9
PDF
Katarzyna Wądolny-Tatar
171-184
Inkluzje i ekskluzje podmiotu w zbiorze Bez ciebie Anny Augustyniak
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.10
PDF
Daria Lekowska
185-201
Sprawy ziemi. (Eko)poetyka Małgorzaty Lebdy
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.11
PDF
Piotr Łuszczykiewicz
203-216
Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.12
PDF

Lektury

Agnieszka Waligóra
257-267
Poezja anestetyczna – nice Barbary Klickiej
PDF