Inkluzje i ekskluzje podmiotu w zbiorze Bez ciebie Anny Augustyniak
PDF

Słowa kluczowe

Anna Augustyniak
inclusion
exclusion
erotic
journey
body
affection

Jak cytować

Wądolny-Tatar, K. (2018). Inkluzje i ekskluzje podmiotu w zbiorze Bez ciebie Anny Augustyniak. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 171–184. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.10

Abstrakt

The main concept of Anna Augustyniak’s poetic volume (Bez ciebie, Warsaw 2014) is based on poetics and semantics of a number of categories: deficiency, body, affection, journey. They make an entanglement, which shows the metamorphosis of feminine lyrical subject, at first being mentally, emotionally and sensually disconnected (excluded by itself) from the environment though love, later again connected with world through the journey in geographically-cultural and spiritual dimension. In this case, the strong affection (falling in it and out of it after the parting) can be treated analogously. Construction and titles of several poems included in volume create an enumerative series describing the condition of subject (condition “without”), both as addiction and as deliverance, inclusion and exclusion. “Traveling erotics” – as Alicja Jakubowska-Oż.g named these poems – are also an individual realisation of a convention of literary genetics. A poem appears as a body of inclusion, which encloses a story of love.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.10
PDF

Bibliografia

Augustyniak Anna (2009), Hrabia, literat, dandys. Rzecz o Antonim Sobańskim, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa.

Augustyniak Anna (2013), Kochałam, kiedy odeszła, Wydawnictwo Nisza, Warszawa.

Augustyniak Anna (2014), Bez ciebie, Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa.

Augustyniak Anna (2017), Irena Tuwim. „Nie umarłam z miłości”, Wydawnictwo Trzecia Strona, Warszawa.

Braidotti Rosi (2009), Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym, przeł. Aleksandra Derra, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Czermińska Małgorzata (2011), Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 183-200.

Czyżak Agnieszka (2011), Matki odchodzą – wariacje 2009, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 18: Elegia i elegijność, s. 163-174.

Jakubowska-Ożóg Alicja (2015a), Erotyki podróżne – „Bez ciebie” Anny Augustyniak, „Gazeta Wyborcza”, 21 lipca, http://wyborcza.pl/1,75410,18396083,erotyki-podrozne-bez-ciebie-anny-augustyniak.html [dostęp: 27 lutego 2017].

Jakubowska-Ożóg Alicja (2015b), Ze szczątków ocalić siebie, „Fraza”, nr 1-2, s. 303-305.

Jastrzębska Agnieszka, red. (2014), Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, Wydawnictwo Libron, Kraków.

Krajewska Anna (2009), Światło jako metafora epistemologiczna, w: tejże, Dramatyczna teoria literatury. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 196-213.

Łozowska-Patynowska Anna (2015), Z Bogiem i bez… (Anna Augustyniak, „Bez ciebie”, Warszawa 2014), w: tejże, Opowieść o człowieku. Poezja najnowsza w krótkich interpretacjach (szkice o wybranych zbiorach poetyckich), Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański, s. 37-40.

Łuszczykiewicz Piotr (2009), Stare gatunki nowych erotyków, w: Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. Tomasz Cieślak, Krystyna Pietrych, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 123-132.

Margalit Avishai (2015), Emocje przypomniane, w: Historie afektywne i polityki pamięci, red. Elżbieta Wichrowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, s. 65-94.

Markowski Michał Paweł (2014), Emocje. Hasło encyklopedyczne w trzech częściach i dwudziestu trzech rozdziałach (nie licząc motta), w: Pamięć i afekty, red. Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, s. 345-366.

Michałowski Piotr (2003), Granice spójności (enumeracja), w: tegoż, Granice poezji i poezja bez granic, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 137-173.

Pytlewska Anna (2008), Cykl, seria, sieć. Metody poetyckie Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Polski cykl liryczny, red. Krystyna Jakowska, Dariusz Kulesza, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 427-438.

Skurtys Jakub (2015), W poszukiwaniu straconego „ja”, „FA-art”, nr 1-2, s. 121-125.

Stępień Tomasz (2002), Tekst okładki, w: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej, red. Ireneusz Opacki, przy współudziale Bożeny Mazurkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 502-510.

Śliwiński Piotr, red. (2012), Pokarmy. Szkice o twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, WBPiCAK, Poznań.

Świeściak Alina (2010), Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.

Tryksza Anna (2008), Paradoksy i powroty. O spójności w utworach poetyckich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, w: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin, red. Tadeusz Budrewicz, Jerzy Stefan Ossowski, Wydawnictwo Antykwa, Kraków, s. 527-550.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.