Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej

Main Article Content

Piotr Łuszczykiewicz

Abstrakt

The article attempts to analyze the poetry of Katarzyna Fetlińska with the main stress laid upon her volume Sekstaśmy (Sex Tapes). The author tries to verify critical tracks and generalizations, introduced mostly by editorial and publishing descriptions which promote the collection. He exposes the importance of dramatic and surprisingly non-ironic themes chosen by the poet, who confronts herself with the most tragic aspects of human existence: loneliness and death. The main theme of the sketch is eroticism, sexuality and even pornographic character of her poetry, directed against metaphysically scandalous friability of interpersonal relations, human objectification and nothingness of being.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łuszczykiewicz, P. (2018). Seks, taśmy i statusy Facebooka. O poezji Katarzyny Fetlińskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 203-216. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.12
Dział
(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku
Biogram autora

Piotr Łuszczykiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

od 1992 roku pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie – po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego na podstawie dysertacji Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji 1984-2009 – jako profesor nadzwyczajny. Od 2016 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu oraz kierownika Zakładu Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wydał sześć książek i dwa obcojęzyczne skrypty. Ogłosił kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz kilkaset recenzji.

Referencje

  1. Fetlińska Katarzyna (2012), Glossolalia, Biuro Literackie, Wrocław.
  2. Fetlińska Katarzyna (2015), Sekstaśmy, Biuro Literackie, Wrocław.
  3. Głuszak Sylwia, Gula Beata, Mueller Joanna (2016), warkoczami. Antologia nowej poezji (2016), Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.
  4. Połów. Poetyckie debiuty (2011), Biuro Literackie, Wrocław.
  5. Pyzik Agata (2015), Pensjonarsko, „Dwutygodnik”, wydanie 169, nr 10, http://www.dwutygodnik.com/artykul/6163-pensjonarsko.html [dostęp: 20 lutego 2017].