Tłumaczki chleb powszedni. Ludmiła Marjańska i Mary Swann
PDF

Słowa kluczowe

literary translation
poetry
Ludmiła Marjańska
Emily Dickinson
Carol Shields
Swann. A Mystery

Jak cytować

Rajewska, E. (2018). Tłumaczki chleb powszedni. Ludmiła Marjańska i Mary Swann. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 291–307. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.17

Abstrakt

The article discusses a translation of a Carol Shields’s novel Swann. A Mystery (1987) by a Polish poet Ludmiła Marjańska (Zagadka wiecznego pióra, 1998). Marjańska’s translation is not an easy one to assess: it contains some shifts as well as simple mistakes, but Polish versions of lyrics quoted in the novel as written by a mysterious, unacknowledged (and non-existing) poet Mary Swann are undeniably its strongest point. What makes them more interesting, they show close affinity to poems by Emily Dickinson translated by Marjańska – and to her own poetry.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.17
PDF

Bibliografia

Charyn Jerome (2010), The Secret Life of Emily Dickinson. A Novel, W. W. Norton & Company, New York.

Dickinson Emily (1975), The Complete Poems of Emily Dickinson, red. Thomas H. Johnson, Faber and Faber Ltd, London.

Dickinson Emily (1998), I jestem różą. Wybór wierszy, przeł. Ludmiła Marjańska, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa.

Dickinson Emily (2005), Przeczucie. Ostatnie przekłady Ludmiły Marjańskiej, Biblioteka Telgte, Poznań.

Dickinson Emily (2013), Poezje, przeł. Ludmiła Marjańska, C&T, Toruń.

Dybiec-Gajer Joanna (2013), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego, WUJ, Kraków.

Gicgier Tadeusz (1989), Mój drugi dom, Krajowa Agencja Wydawnicza, Białystok.

Hartwig Julia (1999), Zobaczone, Wydawnictwo a5, Kraków.

Luce William (1981), Piękność z Amherst, przeł. Ludmiła Marjańska, „Dialog”, nr 11, s. 17-19.

Marjańska Ludmiła (1977), Druga podróż, PIW, Warszawa.

Marjańska Ludmiła (1994), Prześwit, nakładem autorki, Oficyna Wydawnicza Jędrzejów, Warszawa.

Marjańska Ludmiła (1996), Wiersze, „Pogranicza”, nr 2.

Shields Carol (1996), Swann, Vintage Canada, Toronto.

Shields Carol (1998), Zagadka wiecznego pióra, przeł. Ludmiła Marjańska, Świat Książki, Warszawa.

Showalter Elaine (2015), Wydziałowe wieże. Powieść akademicka i jej źródła (cierpień), przeł. zespół tłumaczy ze specjalności przekładowej IFP UAM w Poznaniu, red. Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Tabakowska Elżbieta (2001), Metafora: schemat wyobrażeniowy POJEMNIKA, w: tejże, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, przeł. Agnieszka Pokojska, Universitas, Kraków, s. 149-159.