„Tysiąc wierszy”. O poezji Wioletty Grzegorzewskiej tropem Guguł (bądź odwrotnie)
PDF

Słowa kluczowe

Wioletta Grzegorzewska
Guguły
initiation prose
sensuality

Jak cytować

Gralewicz-Wolny, I. (2018). „Tysiąc wierszy”. O poezji Wioletty Grzegorzewskiej tropem Guguł (bądź odwrotnie). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 115–125. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.6

Abstrakt

The article is devoted to the issue of the relationship between poetry and prose area of Wioletta Grzegorzewska’s literary activity. Nominated for the most important national literary awards and the Man Booker International Prize Guguły (2014) are here interpreted as the work located at the intersection of poetry and prose, in which accumulate two most important qualities of Grzegorzewska’s creativity: a unique sense of observation and sensual imagination. They join in idiom, which the reader will recognize easily, no matter what solution formally propose its author.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.6
PDF

Bibliografia

Beauvoir Simone de (2003), Druga płeć, przeł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa.

Borbála Faragó (2016), „Więcej krawędzi. Mniej słów”. Pamięć i trauma w poezji Wioletty Grzegorzewskiej, przeł. Katarzyna Gucio, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 142-153.

Grzegorzewska Wioletta (1998), Wyobraźnia kontrolowana, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa.

Grzegorzewska Wioletta (2003), Parantele, Wydawnictwo Bulion, Częstochowa.

Grzegorzewska Wioletta (2008), Orinoko, Teatr Mały, Tychy.

Grzegorzewska Wioletta (2010), Inne obroty, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, Toronto–Rzeszów.

Grzegorzewska Wioletta (2011), Ruchy Browna, Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”, Częstochowa.

Grzegorzewska Wioletta (2014), Guguły, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Kazimierowska Katarzyna (2015), Cudzoziemka z własnym językiem, „Tygodnik Powszechny”, nr 30, s. 54-57.

Sajkowski Kuba (2009), W pałacu możliwości. Wywiad z Wiolettą Grzegorzewską, https://poema.pl/publikacja/159806-wpalacumozliwosci-wywiad-z-wioletta-grzegorzewska [dostęp: 17 listopada 2016].

Winiarski Jakub (2010), Nie mam mistrzów (rozmowa z Wiolettą Grzegorzewską), http://www.literaturajestsexy.pl/nie-mammistrzow-rozmowa-z-wioletta-grzegorzewska/ [dostęp: 17 listopada 2016].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.