„Instrukcje obsługi kobiety i świata”. O (eko)poezji Julii Fiedorczuk
PDF

Słowa kluczowe

Julia Fiedorczuk
21st century Polish poetry
ecocriticism
ecopoetry
women’s poetry

Jak cytować

Grądziel-Wójcik, J. (2018). „Instrukcje obsługi kobiety i świata”. O (eko)poezji Julii Fiedorczuk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 237–253. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.14

Abstrakt

Julia Fiedorczuk’s academic, journalistic and critical activity invites readings of her poetry in the context of ecopoetics, which she actively promotes. Her ecocritically oriented poems explore the links between poetry and natural environment, proposing an interdisciplinary practice of cocreation of the human and non-human world, as well as a re-evaluation of our understanding of the relations between them. It is, at the same time, a type of poetry that exposes its gender affiliation; it evokes and deconstructs the culturally instilled associations between femininity and nature, and formulates questions pertaining to identity and metaphysics. With her “woman and world: user’s manuals” project, poetically original yet deeply rooted in (post)modern contexts, Fiedorczuk represents one of the most interesting currents of contemporary – and not just women’s – poetry.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.14
PDF

Bibliografia

Balbus Stanisław (2000), „Pierwszy ruch jest śpiewanie”. (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne), w: Poznawanie Miłosza 2, cz. 1: 1980-1998, red. Aleksander Fiut, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Borkowska Grażyna (2009), Metafora drożdży. Co to jest literatura/poezja kobieca, w: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców, red. Anna Nasiłowska, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Brach-Czaina Jolanta (2006), Szczeliny istnienia, eFKa, Kraków.

Ciepłe rzeczy. Rozmowa Kuby Mikurdy z Julią Fiedorczuk (2017), http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/cieple-rzeczy/ [dostęp: 11 lutego 2017].

Cyranowicz Maria (2006), psychodelicje, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Fiedorczuk Julia (2000), Listopad nad Narwią, Biuro Literackie Port Legnica, Legnica.

Fiedorczuk Julia (2004), Bio, Biuro Literackie, Wrocław.

Fiedorczuk Julia (2006), Planeta rzeczy zagubionych, Biuro Literackie, Wrocław.

Fiedorczuk Julia (2009), Tlen, Biuro Literackie, Wrocław.

Fiedorczuk Julia (2010), Poranek Marii i inne opowiadania, Biuro Literackie, Wrocław.

Fiedorczuk Julia (2011), Biała Ofelia, Biuro Literackie, Wrocław.

Fiedorczuk Julia (2012), tuż-tuż, Biuro Literackie, Wrocław.

Fiedorczuk Julia (2014), A gdzie poetki?, http://wyborcza.pl/magazyn/1,124059,15702866,A_gdzie_poetki_.html [dostęp: 11 lutego 2017].

Fiedorczuk Julia (2015a), Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.

Fiedorczuk Julia (2015b), Nieważkość, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa.

Fiedorczuk Julia (2015c), Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Fiedorczuk Julia (2016a), Bliskie kraje, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa.

Fiedorczuk Julia (2016b), Ryzykujmy, http://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/ryzykujmy/ [dostęp: 11 lutego 2017].

Fiedorczuk Julia, Beltrán Gerardo (2015), Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.

Grądziel-Wójcik Joanna (2016), Przymiarki do istnienia. Wątki i tematy poezji kobiet XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Grądziel-Wójcik Joanna (2017), Świat „na końcu języka”, słowem – o poezji Julii Fiedorczuk, „Czas Kultury”, nr 2, s. 124-130.

Milczenie jest częścią rozmowy [z Julią Fiedorczuk rozmawia Roman Honet] (2010), http://portliteracki.pl/przystan/teksty/milczeniejest-czescia-rozmowy/ [dostęp: 11 lutego 2017].

Miłosz Czesław (1996), Poezja jako świadomość, w: Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych, oprac. Stanisław Balbus, Dorota Wojda, red. Jerzy Illg, Znak, Kraków.

Myślę, że takie tematy są dwa: seks i śmierć (rozmowa z Julią Fiedorczuk) [rozmawia Jakub Winiarski] (2010), http://www.literaturajestsexy.pl/mysle-ze-takie-tematy-sa-dwa-seks-i-smierc-rozmowa-z-juliafiedorczuk/ [dostęp: 11 lutego 2017].

Peiper Tadeusz (1972), Tędy. Nowe usta, przedmowa, komentarz Stanisław Jaworski, oprac. Teresa Podoska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Potrzebujemy nowych metafor. Rozmowa Darii Lekowskiej z Julią Fiedorczuk (2017), „Czas Kultury”, nr 2, s. 118-123.

Sołtys-Lewandowska Edyta (2017), Zaśpiewać, zapamiętać („znowu i znowu i znowu”), „Czas Kultury”, nr 2, s. 131-135.

Szymborska Wisława (2010), Wiersze wybrane, wybór i układ Autorki, wydanie nowe, uzup., Wydawnictwo a5, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.