Oko poetki. Uwagi o twórczości Ewy Elżbiety Nowakowskiej
PDF

Słowa kluczowe

poets born in the 1970s
“audacious imagination”
connections between arts
religious literature
ecocriticism
women’s poetry
“the Cracow school of poetry”

Jak cytować

Rabizo-Birek, M. (2018). Oko poetki. Uwagi o twórczości Ewy Elżbiety Nowakowskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 55–81. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.4

Abstrakt

The article describes the work of the poet from Cracow,the author of short stories, essayist and translator – Ewa Elżbieta Nowakowska. Her poems were situated on the map of Polish literature among the “born in the seventies”, in the strand of “emboldened imagination” poetry, in the background of “Cracow school of poetry”, in a circle of women’s poetry. The main themes of her work: religion, the world of nature, history, culture and were presented by selecting relevant examples of her poems. In the conclusion, it was hypothesized that the varied work of the poet combines with the interest in perception and cognition, for what is available for the sense of sight as well as for what is hidden: transcendence and the mystery of being, expressed in the poet’s works by the broad metaphor of “the eye”.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.4
PDF

Bibliografia

Błoński Jan (1983), Ekumenizm a literatura, w: Sacrum w literaturze, red. Jan Gotfryd, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 27-36.

Cieślak Tomasz (2007), Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykładach), w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. Małgorzata Łukaszuk, Dariusz Seweryn, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 177-202.

Cyranowicz Maria, Majzel Bartłomiej, Honet Roman (1997), wypowiedzi w ankiecie Punkty widzenia, „Kresy”, nr 2.

Dąbrowski Tadeusz (2003), Ucieczka donikąd, „FA-art”, nr 1-2, s. 145-155.

Dziadek Adam (2004), Ekfraza i hypotypoza, w: tegoż, Wiersze i obrazy. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 51-108.

Eliot Thomas Stearns (1989), Jałowa ziemia, przeł. Czesław Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Honet Roman (1998), Pójdziesz synu do piekła, Zielona Sowa, Kraków.

Jurzysta Marcin (2010), „Ośmielanie wyobraźni” w najnowszej poezji, w: Inna literatura? Dwudziestolecie literackie 1989-2009, red. Zbigniew Andres, Janusz Pasterski, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 230-242.

Lipska Ewa (1979), Dom Spokojnej Młodości, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 151-157.

Materkowski Filip (2014), Od wyzwolonej do ośmielonej wyobraźni, czyli o poetyce imaginatywistów polskich, w: Wyobraźnia poetycka XXI wieku, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Magdalena Marchaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 11-20.

Miłosz Czesław (1995), Metafizyczna pauza, wybór, oprac., wstęp Joanna Gromek, Znak, Kraków.

Morawski Stefan (1985), Na zakręcie od sztuki do po-sztuki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Nowakowska Ewa Elżbieta (1999a), Dopiero pod pewnym kątem, Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, Łódź.

Nowakowska Ewa Elżbieta (1999b), Walka z linią prostą, czyli czym William Blake podbił mnie bez reszty, „Fraza”, nr 2-3 (23-24), s. 25-28.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2003), Nieboskłony, Plus, Kraków.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2010a), Apero na moście, Forma, Szczecin Bezrzecze.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2010b), Oko, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2012), Merton Linneusz Artaud, Forma, Szczecin Bezrzecze.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2013a), Polska jako Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, czyli kartografia światów/zaświatów Borgesa i Melanchtona, „Elewator”, nr 2 (4), s. 45-52.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2013b), Trzy ołówki, Wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapeszt.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2014a), Czy należy jeść zegary? Czasomierze Cortázara i Herberta, „Elewator”, nr 1 (7), s. 56-60.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2014b), Nareszcie, Forma, Szczecin Bezrzecze.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2016a), Aż trudno uwierzyć. Apokryfy krakowskie, Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków.

Nowakowska Ewa Elżbieta (2016b), Tłumacząc kres dawnego świata na inne języki. Moje powroty do „Pieśni Symeona” i „Wędrówki Trzech Króli” T. S. Eliota, „Elewator”, nr 3 (17), s. 6-12.

Olszewski Marek (2013), W którymkolwiek miejscu, „Elewator”, nr 4 (6), s. 178-180.

Petrowicz Jarosław (2010), Nowakowska szkicuje oko, „Nowe Książki”, nr 12, s. 19.

Rabizo-Birek Magdalena (1999), Inspiracje plastyczne w poezji najnowszej (na przykładzie Marca Chagalla), „Fraza”, nr 1 (23), s. 175-184.

Rabizo-Birek Magdalena (2011), „Dziwny cmentarz” i „miód boga”. Projekt poezji hermetycznej Romana Honeta, w: Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. Piotr Śliwiński, WBPiCAK, Poznań, s. 299-315.

Rogatko Bogdan (2016), Kraków Literacki. Impresje i listy do poetek, Krakowska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Kraków, s. 161-174.

Rżany Rafał (1997), Poezja drugiego oddechu (o poezji młodej i najmłodszej), „Fraza”, nr 2 (16), s. 93-97.

Sikora Marek (1999-2000), Świat pod pewnym kątem, „Studium”, nr 6 (20)-nr 1 (21), s. 200-204.

Sobolczyk Piotr (2003), Kalejdoskop i ikona, „Opcje”, nr 6 (53), s. 74-75.

Strumyk Grzegorz (1997), Podobrazie, Marrow Autorska Agencja Promocji, Łódź.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.