Poezja anestetyczna – nice Barbary Klickiej
PDF

Słowa kluczowe

Barbara Klicka
polish latest poetry
anaesthetic
prose poem
free verse
new media
literary studies
literary criticism

Jak cytować

Waligóra, A. (2018). Poezja anestetyczna – nice Barbary Klickiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 257–267. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/15931

Abstrakt

The paper is an attempt to analyse Barbara Klicka’s book of poetry nice, written in 2015. The interpretation is focused mainly on forms, which oscillate between prose poem and free verse. It also examines genological issues and shows main topics of presented literature, such as a revision of traditional aesthetic with an important turn into anaesthetic and its political and ethical contexts, or – in connection with philosophical, theological and social changes in the Western thought – the problem of postmodern subjectivity.

PDF

Bibliografia

Klicka Barbara (2012), same same, Instytut Mikołowski, Mikołów.

Klicka Barbara (2015), nice, WBPCiAK, Poznań.

Kluba Agnieszka (2014), Poemat prozą w Polsce, Wydawnictwo UMK, Warszawa–Toruń.

Marquard Odo (1996), Aesthetica i anaesthetica (Po postmodernie), przeł. Krystyna Krzemieniowa, w: Postmodernizm i filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak, Andrzej Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk. Wydawnictwo, Warszawa.

Nasiłowska Anna (2000), Persona liryczna, IBL PAN, Warszawa.

Peiper Tadeusz (1979), Tędy. Nowe usta, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Sauerland Karol (1981), Kilka pojęć z estetyki Theodora W. Adorno, przeł. Anna Wołkowicz, „Pamiętnik Literacki”, z. 7, s. 49-59.

Sendyka Roma (2010), W stronę kulturowej teorii gatunku, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Warszawa.

Szymczyk Grażyna (1979), Poemat prozą. Metoda opisu współczesności, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria 1, z. 50.

Welsch Wolfgang (1998), Estetyka i anestetyka, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.