Emily Dickinson po polsku
PDF

Słowa kluczowe

Dickinson – reception in Poland
translations into Polish
Polish translators (Stanisław Barańczak
Kazimiera Iłłakowiczówna
Wacław Iwaniuk
Ludmiła Marjańska
Artur Międzyrzecki
Andrzej Szuba)
translating poetry

Jak cytować

Salska, A. (2018). Emily Dickinson po polsku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 271–290. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.16

Abstrakt

The article traces Polish translations of Dickinson’s poetry preceding and following the publication in the nineteen nineties of 200 poems by Emily Dickinson translated by Stanisław Barańczak. It comments on some Polish poets’ response to Dickinson in their own works and points to the growing body of publications online of private selections from Dickinson’s poems previously translated by established Polish poets (mostly Barańczak or Marjańska) as well as translations and original poems inspired by Dickinson’s work authored by less known poets, amateur translators and lovers of poetry. The article suggests that the increased Polish interest in Dickinson’s work is not only a kind of domino effect following Barańczak’s impressive translations. It also results from the growth of interest in translation studies and skills and must be related, too, to the fact that her poetry of private sensibility confronted with a dramatically changing world resonates with contemporary experience of the sensitive individual.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.16
PDF

Bibliografia

Baran Józef (1994), Spóźniona odpowiedź na listy Emily Dickinson, „Strony”, nr 2, s. 262.

Barańczak Stanisław (1986), Atlantyda i inne wiersze z lat 1981-1985, Puls, Londyn.

Barańczak Stanisław (1992), Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań.

Barańczak Stanisław (2006), Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków.

Bonarek Andrzej, Wierzbicka Monika (2002), Moja Emily Dickinson [płyta CD], SP Records.

Czerniawski Adam (1960), Emily Dickinson. Garść uwag wstępnych, „Kontynenty” 21-22, s. 8.

Dickinson Emily (1890), Poems, red. Mabel Loomis Todd, Thomas Wentworth Higginson, Roberts Brothers, Boston, www.en.wikisource.org/Poems_(Dickinson) [dostęp: 10 października 2016].

Dickinson Emily (1924), The Complete Poems, wstęp Martha Dickinson Bianchi, Little Brown, Boston, www.bartleby.com/113 [dostęp: 10 października 2016].

Dickinson Emily (1958), The Letters of Emily Dickinson, red. Thomas Johnson, Theodora Ward, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.

Dickinson Emily (1960), The Complete Poems, red. Thomas Johnson, Little, Brown&Company, Boston.

Dickinson Emily (1965), Dickinson, Poezje, przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna, PIW, Warszawa.

Dickinson Emily (1990), 100 wierszy, wybór, przekład i wstęp Stanisław Barańczak, Arka, Kraków.

Dickinson Emily (1994), List do świata, wybór, przekład, wstęp i oprac. Danuta Piestrzyńska, Znak, Kraków.

Dickinson Emily (1995), Drugie 100 wierszy, wybór, przekład, wstęp i oprac. Stanisław Barańczak, Znak, Kraków.

Dickinson Emily (1998), I jestem różą. Wybór wierszy, przeł. Ludmiła Marjańska, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa.

Dickinson Emily (2000), Wiersze wybrane, przeł. Stanisław Barańczak, Znak, Kraków.

Dickinson Emily (2005), Przeczucie. Ostatnie przekłady Ludmiły Marjańskiej, Biblioteka Telgte, Poznań.

Dickinson Emily (2013), Poezje, przeł. Ludmiła Marjańska, Wydawnictwo C&T, Toruń.

Dickinson Emily (2016a), 333 wiersze, przeł. Andrzej Szuba, Miniatura, Kraków.

Dickinson Emily (2016b) Wiersze wybrane, przeł. Stanisław Barańczak, wyd. 2, Znak, Kraków.

Hartwig Julia, Międzyrzecki Artur, red. (1992), „…opiewam nowoczesnego człowieka”. Antologia poezji amerykańskiej, RePrint, Res Publica, Warszawa.

Jarniewicz Jerzy (2012), Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków.

Kasjanowicz Eugeniusz (2003), Listy do Emily Dickinson, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.

Kasjanowicz Eugeniusz (2006), Listy do Emily II, Lexus, Siedlce.

Kuciak Agnieszka (1994), Z Emily Dickinson, „Zeszyty Literackie”, z. 48, s. 95.

Kuryluk Ewa (2002), Za Emily Dickinson, „Zeszyty Literackie”, z. 78, s. 55.

Maleńczuk Maciej (1995), Demony, w: Homo Twist [płyta CD].

Maleńczuk Maciej (1998), Demony, „BruLion”, z. 1, s. 65.

Matywiecki Piotr (1992), Emily Dickinson, „Kresy”, nr 9-10, s. 56.

Poems of Emily Dickinson (2003), wstęp Martha Dickinson Bianchi, The Pennsylvania State University.

Rajewska Ewa (2007), Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Rajewska Ewa (2016), Domysł portretu. O twórczości oryginalnej i przekładowej Ludmiły Marjańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Rogalski Aleksander (1980), Anetta i Emilia. Biografia Anetty von Droste-Hulshoff (1787-1848) i Emily Dickinson (1830-1886), Pax, Warszawa.

Salska Agnieszka (2003), Emily Dickinson. Poetka wciąż współczesna, w: W Pałacu Możliwości: o amerykańskiej poezji kobiecej, red. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok, s. 12-28.

St. Armand Barton (1984), Emily Dickinson and Her Culture, Cambridge University Press, Cambridge.

Żarski Kazimierz (2012), Listy do Emily, Wydawnictwo HVAC Project, Toruń.

Strony internetowe

https://sites.google.com/site/przekladowkadarasza [dostęp: 11 stycznia 2017].

www.libertas.pl/poezja_emily_dickinson.html [dostęp: 11 stycznia 2017].

www.krawiec-adam.pl/portal/magia/103/index.html [dostęp: 5 stycznia 2017].

www.anna.krasucka.eu.interiowo.pl [dostęp: 5 stycznia 2017].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.