Poetyckie remediacje Anety Kamińskiej
PDF

Słowa kluczowe

Aneta Kamińska
remediation
hypertext
digital poety
literary communication on the Internet

Jak cytować

Winiecka, E. (2018). Poetyckie remediacje Anety Kamińskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 83–114. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.5

Abstrakt

The article presents the works of Aneta Kamińska as an example of the phenomenon of remediation, it is the impact of digital media on poetry and literary communication. The authoress examines the subsequent volumes of poetry and forms of Kamińska’s online activity. She points at a specifically feminine approach to new technologies. The article describes changes in the structure of the poems, as well as the status of the authoress and the nature of her communication with readers. It discusses also the stages of Aneta Kamińska’s work. These are: the traditional volume, the volume imitating hypertext which has been partly digitized and is available online as an interactive poetic hypertext. Then discusses the impact of Internet communication on her poetry. Finally presents multimedia projects, in which words are combined with video, audio and animation. In the end we may ask the question: does the generator of poetry, used by the poet, open up the interaction between man and machines?

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.5
PDF

Bibliografia

Bolter Jay David, Grusin Richard (1999), Remediation. Understanding New Media, The MIT Press, Cambridge.

Cyranowicz Maria, Mueller Joanna, Radczyńska Justyna, red, (2009), solistki, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Gada !zabić? Pa]n[tologia neolingwizmu (2005), nawigacja: Maria Cyranowicz, Paweł Kozioł, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Głuszak Sylwia, Gula Beata, Mueller Joanna, red. (2016), warkoczami. Antologia nowej poezji, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Honczar Nazar (2007), gdybym, przeł. Aneta Kamińska, Andrij Porytko, z udziałem autora, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Hopfinger Maryla (2010), Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kamińska Aneta (2000), Wiersze zdyszane, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Zamość.

Kamińska Aneta (2004), Zapisz zmiany, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Kamińska Aneta (2007a), czary i mary (hipertekst), Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Kamińska Aneta (2007b), czary i mary (hipertekst), uwirtualizowanie: David Sypniewski, www.czary-i-mary.pl [dostęp: 3 listopada 2016].

Kamińska Aneta (2010a), autoportret szczątkowy, http://www.ha.art.pl/aktualnosci/wiadomosci/1656-autoportret-szczatkowy-anetykaminskiej-wierszem-roku-portalu-haart [dostęp: 3 listopada 2016].

Kamińska Aneta, Daremne gnienia (2010b), http://ha.art.pl/prezentacje/28-poezja/1694-remiksujemy-pozytywizm-anetakaminska-daremne-gnienia.html [dostęp: 3 listopada 2016].

Kamińska Aneta, marszrutka [blog], www.marszrutka.blog.pl [dostęp: 3 listopada 2016].

Kamińska Aneta, wszczebrzeszynie [blog], www.wszczebrzeszynie.blog.pl [dostęp: 3 listopada 2016].

Kamińska Aneta, wybór, oprac. (2011), Cząstki pomarańczy: nowa poezja ukraińska, przeł. Aneta Kamińska, Andrij Porytko, Narodowe Centrum Kultury, Korporacja Ha!art, Warszawa-Kraków.

Kamińska Aneta, wybór, przeł. (2012), 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów.

Kamińska Aneta, red., przeł. (2014), Wschód – Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy, Pobocza Peryferii, Miejskie Centrum Kultury, Bydgoszcz.

Kamińska Aneta [czerwona żabka] (2006), may i touch your pullover, http://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=42036&sort=date [dostęp: 18 listopada 2016].

Kamińska Aneta, Spigiel Piotr, reż. (2008), Jakim chcesz być kotem?, http://www.youtube.com/watchv=FLNBUmfn5yc&feature=related [dostęp: 3 listopada 2016].

Kamińska Aneta, Śliwiński Piotr (2015), Wierzy się poetom, nie politykom, „Tygodnik Powszechny”, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wierzy-sie-poetom-nie-politykom-27858 [dostęp: 3 listopada 2016].

Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013), wybór i przekład z j. czeskiego Zofia Bałdyga, z j. słoweńskiego Agnieszka Będkowska-Kopczyk, z j. ukraińskiego Aneta Kamińska, Wydawnictwo FA-art, Katowice.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.