Kamila Janiak i punk
PDF

Słowa kluczowe

Avant-garde
Counter-culture
punk
cyber punk
pop-art
Apocalypse

Jak cytować

Świeściak, A. (2018). Kamila Janiak i punk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 153–170. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.9

Abstrakt

The author presents poetry by Kamila Janiak in the context of avant-guard pop-culture. She deals mainly with punk and cyber-punk motifs of this poetry, which alow to understand them as a feminist, post-human and anty-capitalist project. She shows how Janiak for her purposes uses d.tournements: she takes on the one hand principles, which rule in the “controlled societies” and on the other hand pop-culture aesthetics and psychodelic rock music.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.9
PDF

Bibliografia

Bratkowski Piotr (2016), Punk rock i Sex Pistols. Spektakl żywych lalek, 27 sierpnia, http://www.newsweek.pl/kultura/live-76-sex-pistols-40-lat-punk-rocka-rewolucja-punkowa-,artykuly,396078,1.html [dostęp: 20 lutego 2017].

Janiak Kamila (2007), Frajerom śmierć i inne historie, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Janiak Kamila (2009), kto zabił bambi?, Fundalcja Mammal, Warszawa.

Janiak Kamila (2016), zwęglona Jantar, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa.

Kaczmarski Paweł, Koronkiewicz Marta, red. (2016), Zebrało się śliny, Biuro Literackie, Stronie Śląskie.

Latour Bruno (2010), Splatając na nowo to, co społeczne: wprowadzenie do teorii aktora-sieci, wstęp Krzysztof Arbiszewski, przeł. Aleksandra Derra, Krzysztof Arbiszewski, Universitas, Kraków.

Paz Octavio (1991), Labirynt samotności, przeł. Jan Zych, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Savage Jon (2013), England’s Dreaming. Sex Pistols i punk rock, przeł. Marta Marciniak, Axis Mundi, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.