O „rodzeniu się” poezji w twórczości Joanny Mueller
PDF

Słowa kluczowe

poetry
Joanna Mueller
birth
linguistic poetry
body

Jak cytować

Witczak, K. (2018). O „rodzeniu się” poezji w twórczości Joanny Mueller. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 127–138. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.7

Abstrakt

The essay concerns the work of Joanna Mueller, who is one of the main representatives of polish linguistic poetry. Her project combines the tradition of linguistic poetry and body experience. This strategy requires the development of a new understanding of the language, which will no longer be conceived as a trap references, but rather as one of many elements of reality. The best way to describe the work of the poet’s imagery is stratification, both in terms of the attitudes adopted by Mueller, by the subjects, to the construction of the poem. Equally important it seems to be the prospect of motherhood, both in terms of artistic activity, as well as the practices of life.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.7
PDF

Bibliografia

Barańczak Stanisław (1971), Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm w młodej poezji lat sześćdziesiątych, Ossolineum, Wrocław.

Bogalecki Piotr (2015), Od apokryfu do „anarchomistycyzmu”. Postsekularne narracje (liryczne) Joanny Mueller, „Świat i Słowo”, nr 1 (24), s. 131-145.

Cecko Marcin i inni (2003), Manifest neolingwistyczny, „LiteRacje”, nr 1, s. 18.

Chlebnikow Wielimir (2005), O poezji współczesnej, w: Rybak nad morzem śmierci. Wiersze i teksty 1917-1922, przeł. i oprac. Adam Pomorski, „Open” Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa, s. 69-70.

Jakobson Roman (1989), Podświadome modelowanie werbalne w poezji, w: W poszukiwaniu istoty języka, t. 2, przeł. Maria Renata Mayenowa, PIW, Warszawa, s. 142-156.

Komendant Tadeusz (2003), Posłowie, w: J. Mueller, Somnambóle fantomowe, Zielona Sowa, Kraków, s. 9-10.

Kremer Aleksandra (2009), Poza język? Utopie w poezji Joanny Mueller, „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe”, nr 2 (17), http://www.tekstualia.pl/images/ArchiwumNumerow/strategie_poetyckie_2_17_2009/Kremer_Aleksandra-Poza_jezyk.pdf [dostęp: 12 lutego 2017].

Kulówna Agata (2003), Nowe słowa, „Ha!art”, nr 3-4, s. 37-38.

Mueller Joanna (2003a), Czy istnieje jeszcze poezja lingwistyczna?, „LiteRacje”, nr 1, s. 3-5.

Mueller Joanna (2003b), Projekt krytyki anamorficznej, czyli o co chcielibyście zapytać podtytuł „LiteRacji”?, „LiteRacje”, nr 2, s. 8-9.

Mueller Joanna (2004), Mapa do Kratylandii, „LiteRacje”, nr 1, s. 29-37.

Mueller Joanna (2005), Neolog [zamiast nekrologu], „Lampa”, nr 2, s. 35-36.

Mueller Joanna (2010a), Stratygrafie, Biuro Literackie, Wrocław.

Mueller Joanna (2010b), Wylinki, Biuro Literackie, Wrocław.

Mueller Joanna (2013), Powlekać rosnące (apokryfy prenatalne), Biuro Literackie, Wrocław.

Nancy Jean-Luc (2002), Corpus, przeł. Małgorzata Kwietniewska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Przyboś Julian (1967), Sens poetycki, t. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Roszak Joanna (2007), Liryzm czy lingwizm? Rozmowa z neolingwistką Joanną Mueller, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/236519,1,rozmowa-z-neolingwistka-joanna-mueller.read [dostęp: 12 lutego 2017].

Steiner George (2004), Gramatyki tworzenia, przeł. Jerzy Łoziński, Zysk i S-ka, Poznań.

Szopa Katarzyna (2015), Hemopoez(j)a. Wokół biolingwistycznej poezji Joanny Mueller, „Wakat”, http://wakat.sdk.pl/hemopoezja-wokolbiolingwistycznej-poezji-joanny-mueller/ [dostęp: 12 lutego 2017].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.