Ćwiczenie ekologicznej wyobraźni. O poezji Julii Fiedorczuk

Main Article Content

Anna Węgrzyniak

Abstrakt

The key to reading Julia Fiedorczuk’s poems – interpreted within the paradigm of eco-poetry – are the words used in the titles of her poetry volumes: “bio”, “planet” and “oxygen”, which foretell bio-centrism. The poetic imagery unites organic tissues with the artist’s “texture”. A love relationship of a human with a non-human reveals ecological sensitivity, yet it is a painful “love” because it is accompanied by the disagreement about the fragility of existence and the progressing degradation of the planet.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Węgrzyniak, A. (2018). Ćwiczenie ekologicznej wyobraźni. O poezji Julii Fiedorczuk. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 219-235. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.13
Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Anna Węgrzyniak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

prof. dr hab., kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach 1974-2003 zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim, od 2002 jest pracownikiem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach 2006-2012 kierowała Katedrą Kulturoznawstwa w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W latach 2003-2015 była redaktorką naczelną pisma naukowego „Świat i Słowo”. Autorka prac o poezji i prozie XX i XXI wieku. Ważniejsze publikacje: Nie ma rozpusty większej niż myślenie: o poezji Wisławy Szymborskiej (1996), Egzystencjalne i metafizyczne: od Leśmiana do Maja (1999), Czytam więc jestem: studia, interpretacje, glosy (2004), Ja głosów świata imitator: studia o poezji Juliana Tuwima (2005).

Bibliografia

 1. Barcz Anna (2016), Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 2. Czapliński Przemysław (2012), Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki, w: Teoria, literatura, życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. Ryszard Nycz, Anna Legeżyńska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
 3. Fiedorczuk Julia (2004), Bio, Biuro Literackie, Wrocław.
 4. Fiedorczuk Julia (2006), Planeta rzeczy zagubionych, Biuro Literackie, Wrocław.
 5. Fiedorczuk Julia (2009), Tlen, Biuro Literackie, Wrocław.
 6. Fiedorczuk Julia (2012), tuż-tuż, Biuro Literackie, Wrocław.
 7. Fiedorczuk Julia (2015a), Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 8. Fiedorczuk Julia (2015b), Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o amerykańskiej poezji modernistycznej i postmodernistycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 9. Fiedorczuk Julia, Beltrán Gerardo (2015), Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.
 10. Jackson (Riding) Laura (2012), Obroty cudów, wybór, przekład i posłowie Julia Fiedorczuk, Biuro Literackie, Wrocław.
 11. Księgi Pięciu Megilot (1984), przeł. z hebrajskiego i greckiego Czesław Miłosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 12. Le Guin Ursula K. (2013), Ziemiomorze, przeł. Stanisław Barańczak, Prószyński Media, Warszawa.
 13. Legeżyńska Anna (2009), Od kochanki do psalmistki. Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.