Kadrowanie egzystencji: Klara Nowakowska

Main Article Content

Marta Stusek

Abstrakt

The article discusses the works of Klara Nowakowska, including all published volumes of the poet. Interpretations of specific works, as well as overall analyses present poems of Nowakowska as cropped images which in the imperfect way are reflecting reality. The article’s author stress the meaning of the specific variety of the short poetic form used by poet. Parallel, analysis includes the poetic record of experiencing the place.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
(Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku
Biogram autora

Marta Stusek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

doktorantka w Zakładzie Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajmuje się współczesną literaturą, przede wszystkim poezją i zagadnieniem małej formy. Interesuje się też powinowactwem sztuk.

Bibliografia

  1. Nowakowska Klara (1999), Zrosty, Wydawnictwo Biblioteka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Łódź.
  2. Nowakowska Klara (2004), Składnia, Biuro Literackie, Wrocław.
  3. Nowakowska Klara (2012), Ulica Słowiańska, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław.
  4. Nowakowska Klara (2013), Niska rozdzielczość, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław.
  5. Rybicka Elżbieta (2006), Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Ryszard Nycz, Universitas, Kraków, s. 471-489.
  6. Sadulski Bartosz (2013), Skandynawski chłód, „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4956-skandynawski-chlod.html [dostęp: 1 lutego 2017].
  7. Sobolewska Justyna, Klara Nowakowska, „Niska rozdzielczość”, http://silesius.wroclaw.pl/2014/04/28/klara-nowakowska-niskarozdzielczosc/ [dostęp: 29 października 2016].
  8. Zadura Bohdan (2008), Paradoks świata, w: tegoż, Wszystko, Biuro Literackie, Wrocław, s. 75.