Kadrowanie egzystencji: Klara Nowakowska
PDF

Słowa kluczowe

Klara Nowakowska
short poetic form
cropped image

Jak cytować

Stusek, M. (2018). Kadrowanie egzystencji: Klara Nowakowska. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 139–151. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.8

Abstrakt

The article discusses the works of Klara Nowakowska, including all published volumes of the poet. Interpretations of specific works, as well as overall analyses present poems of Nowakowska as cropped images which in the imperfect way are reflecting reality. The article’s author stress the meaning of the specific variety of the short poetic form used by poet. Parallel, analysis includes the poetic record of experiencing the place.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.8
PDF

Bibliografia

Nowakowska Klara (1999), Zrosty, Wydawnictwo Biblioteka, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Łódź.

Nowakowska Klara (2004), Składnia, Biuro Literackie, Wrocław.

Nowakowska Klara (2012), Ulica Słowiańska, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław.

Nowakowska Klara (2013), Niska rozdzielczość, Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza, Wrocław.

Rybicka Elżbieta (2006), Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Ryszard Nycz, Universitas, Kraków, s. 471-489.

Sadulski Bartosz (2013), Skandynawski chłód, „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4956-skandynawski-chlod.html [dostęp: 1 lutego 2017].

Sobolewska Justyna, Klara Nowakowska, „Niska rozdzielczość”, http://silesius.wroclaw.pl/2014/04/28/klara-nowakowska-niskarozdzielczosc/ [dostęp: 29 października 2016].

Zadura Bohdan (2008), Paradoks świata, w: tegoż, Wszystko, Biuro Literackie, Wrocław, s. 75.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.