Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład

Main Article Content

Magda Heydel

Abstrakt

The paper looks at two book-length poems by Alice Oswald’s: Dart (2002) and Memorial (2011) as translation projects, with an aim to understand both the nature of Oswald’s poetic practice and her concept of what is the meaning and goal of translation in creative work. I claim that translation, in the special sense the poet gives to this term, is at the very core of her work. In my analysis I concentrate on the physical aspect of Oswald’s poetic practice, the role of the body, movement in space, muscular effort, rhythm and memorization of poetry in her projects. I also look at the ways of crossing the divide between the human and non-human, linking language to the voice of the natural world and returning to oral poetry in her work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Transfer
Biogram autora

Magda Heydel, Uniwersytet Jagielloński

dr hab., polonistka, anglistka, przekładoznawca. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, gdzie kieruje studiami magisterskimi Przekładoznawsto literacko-kulturowe i Centrum Badań Przekładoznawczych. Jest redaktor naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opublikowała m.in. monografie Obecność T. S. Eliota w literaturze polskiej (2002) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013), współredagowała antologie Współczesne teorie przekładu (2009) i Polska myśl przekładoznawcza (2013). Jest tłumaczką literatury języka angielskiego, m.in. Josepha Conrada, T. S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Alice Oswald, Dereka Walcotta, Virginii Woolf oraz Roalda Dahla.

Referencje

 1. Berman Antoine (2009), Przekład jako doświadczenie obcego, przeł. Uta Hrehorowicz, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 247-264.
 2. Brown Clare, Paterson Don, red. (2003), Don’t Ask Me What I Mean: Modern Poets in their Own Words, Picador, London, s. 207-209.
 3. Crown Sarah (2011), Alice Oswald: Haunted by Homer, https://www.theguardian.com/books/2011/oct/09/alice-oswald-homer-iliadinterview [dostęp: 10 lutego 2017].
 4. Farrier David (2014), ‘Like a Stone’: Ecology, Energeia, and Ethical Time in Alice Oswald’s „Memorial”, „Environmental Humanities”, t. 4, s. 1-18.
 5. Hahnemann Carolin (2014), Book of Paper, Book of Stone: An Exploration of Alice Oswald’s Memorial, „Arion: A Journal of Humanities and the Classics”, t. 22, nr 1, s. 1-32.
 6. Heydel Magda (2015), Powrót do świata: unikam poezji natury, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5963-powrot-do-swiata-unikampoezji-natury.html [dostęp: 20 sierpnia 2017].
 7. Jakobson Roman (2009), O językoznawczych aspektach przekładu, przeł. Lucylla Pszczołowska, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 41-50.
 8. Malinowski Bronisław (2013), Tłumaczenie słów nieprzetłumaczalnych, przeł. Barbara Strassberg, w: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, WUJ, Kraków, s. 39-52.
 9. Oswald Alice (2000), The Universe in Time of Rain Makes the World Alive with Noise, w: A Green Thought in a Green Shade: Poetry in the Garden, red. Sarah Maguire, Poetry Society, London, s. 35-48.
 10. Oswald Alice (2002), Dart, Faber, London.
 11. Oswald Alice (2011), Memorial. An Excavation from the „Iliad”, Faber, London.
 12. Oswald Alice (2015), Wiersze, przeł. Magda Heydel, w: Jerzy Jarniewicz, Magda Heydel, Poetki z Wysp, Biuro Literackie-Instytut Kultury Miejskiej, Wrocław–Gdańsk, s. 167-202.
 13. Pinard Mary (2009), Voice(s) of the Poet-Gardener: Alice Oswald and the Poetry of Acoustic Encounter, „Interdisciplinary Literary Studies”, t. 10, nr 2, Ecopoetics and the Eco-Narrative, s. 17-32.
 14. Ricoeur Paul (2009), Paradygmat przekładu, przeł. Małgorzata Kowalska, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 357-371.
 15. Steiner George (2009), Ruch hermeneutyczny, przeł. Olga i Wojciech Kubińscy, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 327-334.