Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład
PDF

Słowa kluczowe

Alice Oswald
poetry
translation
poetry translation
nature
the body
rhythm
Homer
oral poetry

Jak cytować

Heydel, M. (2018). Co mówi, kiedy nikt nie mówi. Praktyka poetycka Alice Oswald jako przekład. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 309–326. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.18

Abstrakt

The paper looks at two book-length poems by Alice Oswald’s: Dart (2002) and Memorial (2011) as translation projects, with an aim to understand both the nature of Oswald’s poetic practice and her concept of what is the meaning and goal of translation in creative work. I claim that translation, in the special sense the poet gives to this term, is at the very core of her work. In my analysis I concentrate on the physical aspect of Oswald’s poetic practice, the role of the body, movement in space, muscular effort, rhythm and memorization of poetry in her projects. I also look at the ways of crossing the divide between the human and non-human, linking language to the voice of the natural world and returning to oral poetry in her work.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.18
PDF

Bibliografia

Berman Antoine (2009), Przekład jako doświadczenie obcego, przeł. Uta Hrehorowicz, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 247-264.

Brown Clare, Paterson Don, red. (2003), Don’t Ask Me What I Mean: Modern Poets in their Own Words, Picador, London, s. 207-209.

Crown Sarah (2011), Alice Oswald: Haunted by Homer, https://www.theguardian.com/books/2011/oct/09/alice-oswald-homer-iliadinterview [dostęp: 10 lutego 2017].

Farrier David (2014), ‘Like a Stone’: Ecology, Energeia, and Ethical Time in Alice Oswald’s „Memorial”, „Environmental Humanities”, t. 4, s. 1-18.

Hahnemann Carolin (2014), Book of Paper, Book of Stone: An Exploration of Alice Oswald’s Memorial, „Arion: A Journal of Humanities and the Classics”, t. 22, nr 1, s. 1-32.

Heydel Magda (2015), Powrót do świata: unikam poezji natury, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5963-powrot-do-swiata-unikampoezji-natury.html [dostęp: 20 sierpnia 2017].

Jakobson Roman (2009), O językoznawczych aspektach przekładu, przeł. Lucylla Pszczołowska, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 41-50.

Malinowski Bronisław (2013), Tłumaczenie słów nieprzetłumaczalnych, przeł. Barbara Strassberg, w: Polska myśl przekładoznawcza. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, WUJ, Kraków, s. 39-52.

Oswald Alice (2000), The Universe in Time of Rain Makes the World Alive with Noise, w: A Green Thought in a Green Shade: Poetry in the Garden, red. Sarah Maguire, Poetry Society, London, s. 35-48.

Oswald Alice (2002), Dart, Faber, London.

Oswald Alice (2011), Memorial. An Excavation from the „Iliad”, Faber, London.

Oswald Alice (2015), Wiersze, przeł. Magda Heydel, w: Jerzy Jarniewicz, Magda Heydel, Poetki z Wysp, Biuro Literackie-Instytut Kultury Miejskiej, Wrocław–Gdańsk, s. 167-202.

Pinard Mary (2009), Voice(s) of the Poet-Gardener: Alice Oswald and the Poetry of Acoustic Encounter, „Interdisciplinary Literary Studies”, t. 10, nr 2, Ecopoetics and the Eco-Narrative, s. 17-32.

Ricoeur Paul (2009), Paradygmat przekładu, przeł. Małgorzata Kowalska, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 357-371.

Steiner George (2009), Ruch hermeneutyczny, przeł. Olga i Wojciech Kubińscy, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków, s. 327-334.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.