„Niewinne” – od postulatu dziewczęcości do inicjacji w poezji kobiet
PDF

Słowa kluczowe

women’s poetry
initiation
mythization
little girl

Jak cytować

Sołtys-Lewandowska, E. (2018). „Niewinne” – od postulatu dziewczęcości do inicjacji w poezji kobiet. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 9–28. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.1

Abstrakt

The article explores pictures of “a little girl” and of sexual initiation in 20th and 21st-century Polish women’s poetry, especially by Wisława Szymborska, Barbara Klicka, Jolanta Nawrot, Wioletta Grzegorzewska i Małgorzata Lebda. The girlhood showed in their poems is a certain potentiality of womanhood, often imbued with ripening eroticism very difficult to control. At the same time the girlhood is entangled in schematism of potential scenarios destined for a women subject: personal dependence and sense of being dominated, escape or emancipation. Initiatory poems show rather strong dependence on archetypical (The Little Match Girl) and mythicizing conventions of describing adolescence, still they can present idiomatic construction of female identity.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.1
PDF

Bibliografia

Bożyk Joanna (1996), Stereotyp czy ideał? Wokół interpretacji „Portretu kobiecego”, w: O wierszach Wisławy Szymborskiej. Szkice i interpretacje, red. Jacek Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 74-86.

Eckhardt Annegret (1998), Autoagresja, przeł. Jadwiga Hockuba, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa.

Fiedorczuk Julia (2012), Barbara Klicka „Same same”, „Dwutygodnik”, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4021-barbara-klicka-samesame.html [dostęp: 21 września 2016].

Graban-Pomirska Monika (2003), Mała dziewczynka we współczesnej baśni literackiej, w: W poszukiwaniu małej dziewczynki, red. Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, s. 105-112.

Grzegorzewska Wioletta (2003), Parantele, Wydawnictwo Bulion, Częstochowa.

Grzegorzewska Wioletta (2011), Ruchy Browna, Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”, Częstochowa.

Honet Roman (2009), Małgorzata Lebda, Tropy, w: tegoż, Poeci na nowy wiek. Rocznik 2009, http://www.literackie.pl/recenzje.asp?idautora=119&idtekstu=3336&lang=PL [dostęp: 27 lipca 2014].

Kałuża Anna (2013), Dynamika szyfru, „Tygodnik Powszechny”, nr 19, https://www.tygodnikpowszechny.pl/dynamika-szyfru-19280 [dostęp: 21 września 2016].

Klicka Barbara (2012), same same, Instytut Mikołowski, Mikołów.

Klicka Barbara (2015), nice, WBPiCAK, Poznań.

Lebda Małgorzata (2009), Tropy, Zeszyty Poetyckie, Gniezno.

Lebda Małgorzata (2016), Matecznik, WBPiCAK, Poznań.

Majda Jan (1996), Portrety kobiece, w: tegoż, Świat poetycki Wisławy Szymborskiej, Impuls, Kraków.

Nawrot Jolanta (2015), Płonące główki, stygnące stópki, WBPiCAK, Poznań.

Péju Pierre (2008), Kim jest dziewczynka?, w: tegoż, Dziewczynka w baśniowym lesie. O poetykę baśni: w odpowiedzi na interpretacje psychoanalityczne i formalistyczne, przeł. Magdalena Pluta, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Sołtys-Lewandowska Edyta (2015), „Zabobon omamy święte szczeliny”. Metafizyka w poezji Małgorzaty Lebdy, w: tejże, O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Universitas, Kraków, s. 270-299.

Spójrz! nie odwracaj wzroku. Z Barbarą Klicką rozmawia Klaudia Muca, „Fragile”, 7 czerwca 2015, http://www.fragile.net.pl/home/spojrznie-odwracaj-wzroku-z-barbara-klicka-rozmawia-klaudia-muca/ [dostęp: 21 września 2016].

Szybowicz Eliza (2014), Biegnij, Wiola, biegnij!, „Krytyka Polityczna”, 3 czerwca 2014, http://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/szybowicz-biegnij-wiola-biegnij/ [dostęp: 21 stycznia 2017].

Waksmund Ryszard (2000), Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Wycisk Jowita (2003), Droga poprzez ciało. Z dziewczynki w kobietę, w: W poszukiwaniu małej dziewczynki, red. Izabela Kowalczyk, Edyta Zierkiewicz, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Poznań, s. 199-208.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.