„Jak to się stało, że masz syna z nowym Bondem?” – kobiece, męskie i boskie w poezji Justyny Bargielskiej
PDF

Słowa kluczowe

Bargielska
women’s poetry
Catholicism
heterosexuality
matherhood

Jak cytować

Fazan, J. (2018). „Jak to się stało, że masz syna z nowym Bondem?” – kobiece, męskie i boskie w poezji Justyny Bargielskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 29–40. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.2

Abstrakt

The paper applies to the work of one of the most important Polish writers of the last decade. Bargielska combines bold poetic experiments with a keen testimony of an ordinary life of a young woman, who experiences life in the beginning of the 21st century in Poland. On the one hand, the poet declares a conservative worldview (her value system is based on the “trinity”: Catholicism, heterosexuality, motherhood), on the other hand, she brutally and mercilessly uncovers the subjugation of a woman in the world of a male-dominated language. Her writing deconstructs this system, as it discovers the literature as a space for the practice of personal freedom beyond the slogans and ideological divisions; she manages to create her own independent form of existence. The poet renews feminine way of being through the deconstruction of religious myths and cultural stereotypes, confronted with the physiological and social reality.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.2
PDF

Bibliografia

Bargielska Justyna (2010), O moim synu z Bondem, w: tejże, Obsoletki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Bargielska Justyna (2012), Bach for my baby, Biuro Literackie, Wrocław.

Bargielska Justyna (2014a), Chazan dawała wybór, „Tygodnik Powszechny”, 25 lipca.

Bargielska Justyna (2014b), Nudelman, Biuro Literackie, Wrocław.

Czyżak Agnieszka (2014), Codzienność. Wariant Justyny Bargielskiej, w: Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. Inga Iwasiów, Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 473-485.

Kałuża Anna (2015), Czy kobiety muszą mieć ciała? Poetka jako materializacja męskiej fantazji (Justyna Bargielska), w: tejże, Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci, Universitas, Kraków, s. 95-113.

Lipszyc Adam (2013), Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 48-65.

Vattimo Gianni (2006), Sztuka oscylacji, w: tegoż, Społeczeństwo przejrzyste, przeł. Magdalena Kamińska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP, Wrocław, s. 68-69.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.