Sprawy ziemi. (Eko)poetyka Małgorzaty Lebdy
PDF

Słowa kluczowe

ecopoetics
ecocrticism
Małgorzata Lebda

Jak cytować

Lekowska, D. (2018). Sprawy ziemi. (Eko)poetyka Małgorzaty Lebdy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 185–201. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.11

Abstrakt

The article is an attempt to interpret the work of the Krak.w poet from the ecocritical perspective. The central point of study is ecopoetics understood as a type of sensitivity, an attitude towards the world and a certain way of writing that shapes readership awareness, imagination and knowledge. The study analyzes in particular portrayal of the environmental spaces, attitude of the entity towards nature and all of non-human creatures, lines entangled in the biographical context and depicting the death of the animals. In the course of this interpretation, Małgorzata Lebda’s poetry fits in the ecological context that was postulated in the outset, revealing its ecopoetic potential.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.11
PDF

Bibliografia

Brach-Czaina Jolanta (1999), Metafizyka mięsa, w: tejże, Szczeliny istnienia, eFKa, Kraków, s. 124-143.

Brzoska Wojciech (2010a), W imię ojca i syna i burzy, http://zeszytypoetyckie.pl/debiuty/369-recenzja-qtropowq-magorzatylebdy-w-artpapierze [dostęp: 10 lutego 2017].

Brzoska Wojciech (2010b), W poezji jak w miłości – nic na siłę… Z Małgorzatą Lebdą rozmawia Wojciech Brzoska, „ArtPapier”, nr 4 (158), http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=101&artykul=2350 [dostęp: 10 lutego 2017].

Byrska Aleksandra, Jemioło Piotr (2016), Mówiłem do was jak do zwierząt. Z Małgorzatą Lebdą rozmawiają Aleksandra Byrska i Piotr Jemioło, „Fragile”, nr 2 (32), s. 74-79.

Czermińska Małgorzata (2011), Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 183-200.

Eliade Mircea (1996), Egzystencja człowieka i uświęcenie życia, w: tegoż, Sacrum i profanum, Wydawnictwo KR, Warszawa, s. 133-177.

Fiedorczuk Julia, Beltrán Gerardo (2015), Ekopoetyka. Ekologiczna obrona poezji, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (Warszawa), Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, Warszawa.

Grzesiczak Łukasz (2016), Balansuję pomiędzy poezją i fotografią. [rozmowa z Małgorzatą Lebdą], http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20251219,0,Balansuje-pomiedzy-poezja-i-fotografia.html [dostęp: 10 lutego 2017].

Krynicki Ryszard (2005), Kamień, szron, Wydawnictwo a5, Kraków.

Lebda Małgorzata (2009), Tropy, Wydawnictwo „Zeszyty Poetyckie”, Gniezno.

Lebda Małgorzata (2013), Granica lasu, WBPiCAK, Poznań.

Lebda Małgorzata (2016), Matecznik, WBPiCAK, Poznań.

Nycz Ryszard (2001), „Słowami… w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości, Universitas, Kraków, s. 117-139.

Sołtys-Lewandowska Edyta (2015), „Zabobon omamy święte szczeliny”. Metafizyka w poezji Małgorzaty Lebdy, w: tejże, O „ocalającej nieporządek rzeczy” polskiej poezji metafizycznej i religijnej drugiej połowy XX i początków XXI wieku, Universitas, Kraków, s. 270-298.

Żuliński Leszek (2014), Mesmeryzmy, http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1428%3Aqgranica-lasuq-magorzaty-lebdy&catid=40%3Aportliteracki&Itemid=64&lang=pl [dostęp: 10 lutego 2017].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.