Nieznane drobiny epistolarne Stanisława Wyspiańskiego
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Wyspiański
Young Poland
epistolography

Jak cytować

Bourkane, M. (2018). Nieznane drobiny epistolarne Stanisława Wyspiańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 351–357. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.20

Abstrakt

The work concerns two short letters by Stanisław Wyspiański, which haven’t been published before. The letters, adressed to Maria Siedlecka and Eliza Pareńska, seem to be important in context of the artist’s biography.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.20
PDF

Bibliografia

Chmiel Adam (1971), [Zapiski z rozmów z Wyspiańskim], w: Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył Leon Płoszewski, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1995), t. 3, oprac. Alina Doboszewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Polski słownik biograficzny (1996), t. 36, IH Pan, FNP, Warszawa-Kraków.

Wyspiański Stanisław (1979-1998), Listy zebrane, oprac. Leon Płoszewski, Jan Dürr-Durski, Maria Rydlowa, t. 1-4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Wyspiański Stanisław (1998), Raptularz z 1904 r., w: tegoż, Listy zebrane, oprac. Leon Płoszewski, Jan Dürr-Durski, Maria Rydlowa, t. 4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.