Nieznane drobiny epistolarne Stanisława Wyspiańskiego
PDF

Słowa kluczowe

Stanisław Wyspiański
Young Poland
epistolography

Jak cytować

Bourkane, M. (2018). Nieznane drobiny epistolarne Stanisława Wyspiańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (33), 351–357. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.20

Abstrakt

The work concerns two short letters by Stanisław Wyspiański, which haven’t been published before. The letters, adressed to Maria Siedlecka and Eliza Pareńska, seem to be important in context of the artist’s biography.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.33.20
PDF

Bibliografia

Chmiel Adam (1971), [Zapiski z rozmów z Wyspiańskim], w: Wyspiański w oczach współczesnych, zebrał, oprac. i komentarzem opatrzył Leon Płoszewski, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego (1995), t. 3, oprac. Alina Doboszewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Polski słownik biograficzny (1996), t. 36, IH Pan, FNP, Warszawa-Kraków.

Wyspiański Stanisław (1979-1998), Listy zebrane, oprac. Leon Płoszewski, Jan Dürr-Durski, Maria Rydlowa, t. 1-4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Wyspiański Stanisław (1998), Raptularz z 1904 r., w: tegoż, Listy zebrane, oprac. Leon Płoszewski, Jan Dürr-Durski, Maria Rydlowa, t. 4, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.