Wstęp
PDF

Jak cytować

Grodecka, A. (2019). Wstęp. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 7–15. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/17419

Abstrakt

.
PDF

Bibliografia

Armstrong Paul B. (2013), How Literature Plays with the Brain. The Neuroscience of Reading and Art, Johns Hopkins University Press, Baltimore [USA].

Bachmann-Medick Doris (2012), Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Bruner Jerome (2006), Kultura, umysł, edukacja, w: tegoż, Kultura edukacji, przeł. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków, s. 4-32.

Churchland Patricia S. (2013), Moralność mózgu. Co nauka mówi o moralności, przeł. Mateusz Hohl, Natalia Marek, Copernicus Center Press, Kraków.

Das Manifest. Was wissen und können Hirnforscher heute? (2004), „Gehirn & Geist” [online], [dostęp: 9 czerwca 2018], http://www.gehirn-und-geist.de/manifest.

Dębowski Józef (2014), Antropologia filozoficzna – inspiracje Ingardenowskie dla współczesnych dyskusji z neuronaukami, w: Mózg,umysł, dusza. Spór o adekwatną antropologię, red. Karol Jasiński, Zdzisława Kieliszka, Marian Machinek, Wydawnictwo Wydział Teologii UWM, Olsztyn, s. 161-182.

Habermas Jürgen (2005), Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main [Niemcy].

Hogan Patrick Colm (2003), The Mind and its Stories: Narrative Universals and Human Emotion, Cambridge University Press, Cambrige [Wielka Brytania].

Holland Norman N. (2009), Literature and the Brain, The PsyArt Foundation, Gainesville [USA].

Ingarden Roman (1971), U podstaw teorii poznania. Część pierwsza, PWN, Warszawa.

Ingarden Roman (1972), O języku i jego roli w nauce, w: tegoż, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, PWN, Warszawa, s. 29-119.

Ingarden Roman (1988), O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. Maria Turowicz, PWN, Warszawa.

Kaufman Mieczysław (1893), Medycyna w powieści, „Prawda”, nr 37, s. 436-437.

Koch Christow (2008), Neurobiologia na tropie świadomości, przeł. Grzegorz Hess, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Penrose Roger (1995), Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki, przeł. Piotr Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Popper Karl Raimund, Eccles John Carew (1977), The Self and Its Brain: An Argument for Interactionism, Springer International, New York [USA].

Przegalińska Aleksandra K. (2016), Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, TAiWPN Universitas, Kraków.

Schrott Raoul, Jakobs Arthur (2011), Gehirn und Gedicht. Wie wir unsere Wirklichkeiten konstruieren, Carl Hanser Verlag, München [Niemcy].

Thompson Evan, Stapleton Mog (2009), Making Sense of Sense-Making. Reflections on Enactive and Extended Mind Theories, „Topoi”, nr 28, s. 23‑30.

Turner Mark (1999), The Literary Mind: The Origins of Thought and Language, Oxford University Press, New York [USA].

Turner Victor (1977), Process, System and Symbol. A New Anthropological Synthesis, „Daedalus”, vol. 106, nr 3, Discoveries and Interpretations: Studies in Contemporary Scholarship, s. 61-80.

Ulicka Danuta (2016), Tematy kulturowe w polskim literaturoznawstwie teoretycznym. Przypadek referencji albo Roman Ingarden dla początkujących i dla zaawansowanych, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 59, z. 4, s. 9-33 [online], [dostęp: 9 czerwca 2018], cejsh.icm.edu.pl.

Varela Francisco (2010), Neurofenomenologia. Metodologiczne lekarstwo na trudny problem, przeł. Robert Poczobut, „Avant”, nr 1, s. 31-73.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.