Mózg i Sztuka: zmarszczka (cyber)przestrzeni
PDF

Słowa kluczowe

visual arts
intuition
creativity
identity
Big Data
Internet-of-all-Minds

Jak cytować

Hoffmann-Dietrich, J. (2019). Mózg i Sztuka: zmarszczka (cyber)przestrzeni. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 293–306. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.15

Abstrakt

In my text I refer to contemporary art practices, including my own artistic investigations and intuitions; questioning creative powers of the human brain-mind system in the world increasingly dependent on and transformed by Big Data. Currently, with the global revolution of knowledge, driven by scientific and technological progress, creativity and innovation acquire special economic and social values. Research on biochemical processes accompanying creative behaviour stimulates the synergy between artistic, scientific and engineering communities. The acquired knowledge is used in medicine, biotechnology and various types of therapies as well as in deep learning methods. Increasing the efficiency of artificial intelligence systems that quickly take control over all areas of our lives. Will the nascent Internet-of-all-Things transform itself into the Internet-of-all Minds? As an artist, I pose myself a question, which artistic practices may emerge from the marriage of biological and digital algorithms? The future has many scenarios and shades…
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.15
PDF

Bibliografia

Bohm David (1980), Wholeness and the Implicate Order, Routledge, London [Wielka Brytania].

Capture the Future(s): Evolution II, Elusive Identity (2017), [online], Berlin [dostęp: 16 października 2018], http://artscience-node.com/transmediale-2017/.

Hoffmann-Dietrich Joanna (2005/2006), Tones &Whispers [online], [dostęp: 16 października 2018], http://www.johoffmann.com/tones&whispers2.htm.

Hoffmann-Dietrich Joanna (2009-2015), Hidden Topologies of Being [online], [dostęp: 16 października 2018], http://www.johoffmann.com/bio_gb.htm.

Hoffmann-Dietrich Joanna (2018), EpiZone_0 [online], [dostęp: 16 października 2018], http://www.johoffmann.com/epizone0.htm.

Levin Tamar (2011), Holographic trans-disciplinary framework of consciousness: An integrative perspective, „Journal of Consciousness Exploration & Research”, nr 2, s.1385-1416.

Pascal Blaise (1972), Myśli, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński, Instytut Wydawniczy PAX, Warszaw.

Symotiuk Stefan (1998), Filozoficzne aspekty problemu przestrzeni, w: Przestrzeń w nauce współczesnej, red. Stefan Symiotuk, Grzegorz Nowak, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

The Blue Brain Project (2018), [online], Geneva [dostęp: 16 października 2018], https://bluebrain.epfl.ch/.

The Millennium Simulation Project (2018), [online], Durham [dostęp: 16 października 2018], https://wwwmpa.mpa-garching.mpg.de/galform/virgo/millennium/.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.