Z punktu widzenia literatury
PDF

Słowa kluczowe

mind
consciousness
novel
multitasking
Henry James

Jak cytować

Donald, M. (2019). Z punktu widzenia literatury. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 265–273. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.13

Abstrakt

Based on the analysis of a fragment of Henry James’s novel The Bostonians, the article deals with the ways in which literary fiction explores and reveals how human consciousness works.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.13
PDF

Bibliografia

Donald Merlin (2001), A Literary View, w: tegoż, A Mind So Rare. The Evolution of Human Consciousness, Norton, Nowy Jork [USA], s.8-83.

James Henry (2014), Bostończycy, przeł. Magdalena Moltzan-Małkowska, Prószyński – S-ka, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.