„Zaprawdę powiadam ci, poetą się jest…”. Wojaczek Lecha Majewskiego z 1999 roku
PDF

Słowa kluczowe

anthropology
space in the film
film studies
artist
contemporary poetry

Jak cytować

Grodź, I. (2019). „Zaprawdę powiadam ci, poetą się jest…”. Wojaczek Lecha Majewskiego z 1999 roku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (34), 209–220. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.10

Abstrakt

The theme of the text is the connection between the inspiration of the artists, for example poets, and their emotional states. The purpose of the text is to indicate the role of emotions in creative work. The subject of the analysis is the film Wojaczek made by Lech Majewski from 1999, about the young Polish poet – Rafał Wojaczek (1945-1971).
https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.34.10
PDF

Bibliografia

Angutek Dorota (2013), Kulturowe wymiary krajobrazu. Antropologiczne studium recepcji przyrody na prowincji: od teorii do empirii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Bereś Stanisław, Batorowicz-Wołowiec Katarzyna (2008), Wojaczek wielokrotny: wspomnienie, relacje, świadectwa, Wydawnictwo Biuro Literackie, Kołobrzeg.

Cudak Romuald (2004), Inne bajki: w kręgu poezji Rafała Wojaczka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Cudak Romuald, Melecki Maciej, red. (2001), Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i literatów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Mikołowski, Katowice.

Jakubowska Małgorzata (2006), Żeglowanie po filmie, Wydawnictwo Rabid, Kraków.

Kierc Bogusław (2007), Rafał Wojaczek. Prawdziwe życie bohatera, Wydawnictwo W. A.B., Warszawa.

Kolbus Edward, red. (1986), Kaskaderzy literatury: o twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.

Lebecka Magdalena (2007), Alchemik – rozmowa z Lechem Majewskim, „Film & TV, Kamera”, nr 2,

s.4-15.

Lebecka Magdalena (2010), Lech Majewski, Wydawnictwo Więzi, Warszawa.

Lombroso Cesare (2015), Geniusz i obłąkanie, przeł. Jan Ludwik Popławski, Vis-à-vis/Etiuda, Kraków.

Majewska Katarzyna (1999), Poeci. Rozmowa z L. Majewskim, „Kino”, nr 12, s. 36-37.

Majewski Lech (1997), Basquiat – nowojorska opowieść filmowa, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Majewski Lech (1999), Images [zdjęcia i opisy filmów, przedstawień teatralnych i oper], Wydawnictwo Angelus Silesius, AWR, Katowice.

Majewski Lech, Melecki Maciej (1999), Wojaczek. Scenariusz, Wydawnictwo Angelus Silesius, Wrocław.

Marx Jan (1993), Legendarni i tragiczni: eseje o polskich poetach, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.

Nowakowski Jacek (2012), W stronę raju. O literackiej i filmowej twórczości Lecha Majewskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Parandowski Jan (1986), Alchemia słowa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa.

Podraza-Kwiatkowska Maria (1975), Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty na przełomie XIX i XX wieku, w: tejże, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s.384-411.

Pysiak Krzysztof (1973), Wrocławski Rimbaud, „Kultura”, nr 24, s.3.

Srokowski Stanisław (1999), Skandalista Wojaczek: legendy, prowokacje, życie, Wydawnictwo Stanley, Wrocław.

Srokowski Stanisław (2006), Skandalista Wojaczek: poezja, dziewczyny, miłość, Wydawnictwo Światowit, Katowice.

Szczawiński Maciej Michał (1993), Rafał Wojaczek, który był, Wydawnictwo Towarzystwo Zachęty Kultury, Warszawa.

Wojaczek Rafał (2005), Wiersze zebrane, red. Bogusław Kierc, Wydawnictwo Biuro Literackie, Wrocław.

Zajdel Jakub (2008), Lech Majewski – pejzaż po burzy, w: Autorzy kina polskiego, red. Grażyna Stachówna, Bogusław Zmudziński, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 177-194.

Zawojski Piotr (2000), Krótki sezon w piekle samotności, „Opcje”, nr 4, s. 89-90.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.