Książka wyjścia
PDF

Słowa kluczowe

animal studies
Holocaust studies
trauma studies
Dominick LaCapra
Giorgio Agamben
Timothy Pachirat
Temple Grandin
Jacques Derrida

Jak cytować

Tokarska-Bakir, J. (2015). Książka wyjścia. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 67–92. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.3

Abstrakt

The text “The Book of Exit” delineates a perspective of animal studies understood as a consequence of the trauma theory and the Holocaust studies. At the foundations of the article are the views of Dominick LaCapry from 2004-2014, included by the author in the context of the current Polish and American cultural debates. In this interpretation the posthumanities and monster studies—vividly developing nowadays—are not only transformation but also overpower the melancholy of studies into trauma, completed at the price of parting from an individualistically crafted version of a liberal subject.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.3
PDF

Bibliografia

Adorno Teodor (2009), Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, wyd. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Agamben Giorgio (2002), The Open. Man and Animal, Stanford University Press, Stanford.

Agamben Giorgio (2008), Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa.

Andrzej Elżanowski (2012), [dostęp: 30 marca 2015], http://www.tvn24.pl/inny-punkt-widzenia,37,m/andrzej-elzanowski,298506.html.

Badiou Alain (2001), Ethics: An Essay on the Understanding of Evil, przekład z francuskiego Peter Hallward, Verso, London–New York.

Bauman Zygmunt (1992), Nowoczesność i Zagłada, przeł. Franciszek Jaszuński, Fundacja Kulturalna Masada, Warszawa.

Benjamin Andrew (2010), Of Jews and Animals, Edinburgh.

Bernstein Michael André (1994), Foregone Conclusions. Against Apocalyptic History, University of California Press, Berkeley.

Bernstein Michael André (1998), Homage to the Extreme. The Shoah and the Rhetoric of Catastrophe, „Times Literary Supplement”, 6 marca, s. 6-8.

Blum Deborah (1994), The Monkey Wars, Oxford University Press, New York.

Blum Deborah (2002), Love at Goon Park. Harry Harrow and the Science of Affection, Perseus Books Group, New York.

Coetzee John Maxwell (2004), Żywoty zwierząt, przeł. Anna Dobrzańska-Gadowska, Świat Książki, Warszawa.

Cohen Jeffrey J. (2012), Undead, „Journal of the Fantastic in the Art”, nr 2, s. 397-412.

Cohen Jeffrey J., oprac. (2014), Inhuman Nature, Oliphaunt Books, Washington D. C.

Dean Carolyn L. (2005), The Fragility of Empathy after the Holocaust, Cornell University Press, Ithaca– London.

Dean Carolyn L. (2010), Aversion and Erasure. The Fate of Victims after the Holocaust, Cornell University Press, Ithaca–London.

Derrida Jacques (1992), How to Avoid Speaking: Denials, w: Derrida and Negative Theology, oprac. Harold Coward, Toby Foshay, przeł. Ken Albany, Suny Press, New York.

Derrida Jaques (2002a), And Say the Animal Respondes?, w: Zoontologies. The Question of the Animal in Contemporary Theory and Culture, red. Cary Wolf, przeł. David Willis, University of Minnesota Press, Minneapolis, s. 121-146.

Derrida Jacques (2002b), The Animal That Therefore I Am, przeł. David Wills, „Critical Inquiry”, nr 28, s. 369-418.

Diamond Jared (1998), Trzeci szympans. Ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem, przeł. January Weiner, PIW, Warszawa.

Domańska Ewa (2013), Humanistyka ekologiczna, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, oprac. Teresa Szostek, Roma Sendyka i Ryszard Nycz, Warszawa.

Douglas Mary (2004), Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. Ewa Dźurak, Wydawnictwo IBL, Kraków.

Douglas Mary (2007), Czystość i zmaza, przeł. Marta Bucholz, Warszawa.

Elias Norbert (2011), O procesie cywilizacji, W. A. B., Warszawa.

Gilman Sander L. (1985), Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness, Wydawnictwo UJ, Ithaca–London.

Grandin Temple (2006), Thinking in Pictures and Other Reports from My Life with Autism, Knopf Doubladay Publishing Group, New York.

Herder Johann Gottfried (1988), Rozprawa o pochodzeniu języka, w: tegoż, Wybór pism, red. Tadeusz Namowicz, Ossolineum, Wrocław.

Hugh mahine (2014), [dostęp: 7 maja 2014], http://en.wikipedia.org/wiki/Hug_machine.

Ingrao Christian (2011), Czarni myśliwi. Brygada Dirlewagera, przeł. Wojciech Gilewski, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

LaCapra Dominick (2004), History in Transit, Experience, Identity, Critical Theory, Cornell University Press, Ithaca–London.

LaCapra Dominick (2009a), Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość, teoria krytyczna, przeł. Katarzyna Bojarska, Universitas, Kraków.

LaCapra Dominick (2009b), History and Its Limits. Human, Animal Violence, Cornell University Press, Ithaca–London.

LaCapra Dominick (2013), wykład na Uniwersytecie Princeton, 18 listopada 2013 (na podstawie własnego nagrania i notatek).

Lippit Akira Mizuta (1998), Magnetic Animal. Derrida, Wildlife, Animetaphor, „Modern Language Notes”, t. 113, nr 5: Comparative Literature Issue, s. 1111-1125.

Maier Charles (1993), A Surfeit of Memory? Reflection on History, Melancholy and Denial, „History and Memory”, nr 5, s. 136-152.

Markusz Katarzyna (2012), List do premiera w związku z dyskusją o uboju rytualnym, [dostęp: 31 marca 2015], http://www.otwarta.org/index.php/list-do-premiera-w-zwiazku-z-dyskusja-o-uboju-rytualnym/.

Midgley Mary (1998), Beasts, Brutes and Monsters, w: What is an Animal, red. Tim Ingold, Routledge, London–New York.

Mittman Asa Simon, Dendle Peter J. (2012), The Ashgate Research Companion to Monsters and the Monstrous, Ashgate, Burlington.

Moskal Wojciech (2013), Marsz żywych trupów, „Gazeta Wyborcza”, 25 października [dostęp: 4 maja 2014], http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,132751,14837236,Marsz_zywych_trupow.html.

Mowitt John (2000), Trauma Envy, „Cultural Critique”, nr 46, s. 272-297.

Nycz Ryszard (2012), Poetyka doświadczenia. Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, Wydawnictwo IBL, Warszawa.

Pachirat Timothy (2011), Every Twelve Second. Industralized Slaughter and the Politics of Sight, Yale University Press, New Haven–London.

Patterson Charles (2002), Eternal Treblinka. Our Treatment of the Animals and the Holocaust, Lantern Books, New York.

Polska mówi nie dla uboju rytualnego. Społeczność (2014), [dostęp: 31 marca 2015], https://www.facebook.com/nie.dla.uboju.rytualnego.

Przez Warszawę przeszły pochody pierwszomajowe (2014), [dostęp: 31 marca 2015], http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34889,15880910,Przez_Warszawe_przeszly_pochody_pierwszomajowe.html.

Rothberg Michael (2009), Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, Stanford University Press, Stanford.

Santner Eric (2006), On Creaturely Life. Rilke, Benjamin, Sebald, University of Chicago Press, Chicago.

Sax Boria (2000), Animals in the Third Reich: Pets, Scapegoats, and the Holocaust, Continuum, New York–London.

Selling Change to Corporate Executives (2014), [dostęp: 7 maja 2014], http://americanradioworks.publicradio.org/features/mcdonalds/grandin4.html.

Siedlecka Ewa (2014), Nowy wróg po gender: animal studes, [dostęp: 31 marca 2014], http://wyborcza.pl/1,76842,15462718,Nowy_wrog_po_gender__animal_studies.html.

Singer Peter (1997), O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przeł. Anna Alichniewicz i Anna Szczęsna, PIW, Warszawa.

Sosenkowski (2012), afera SZECHITowa – PROTEST [dostęp: 31 marca 2015], http://niepoprawni.pl/blog/3357/afera-szechitowa-protest.

Taussig Michael (1999), Defacement. Public Secrecy and the Labor of the Negative, Stansford University Press, Stanford.

Tokarska-Bakir Joanna (2008), Legendy o krwi. Antropologia przesądu, W. A. B., Warszawa.

Tokarska-Bakir Joanna (2012), Figura Krwiopijcy w dyskursie religijnym, narodowym i lewicowym Polski roku 1945/1946, w: tejże, Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski 1939-1946, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, s. 113-142.

Turysta Świętokrzyski. Turystyczne wieści, przygody i reportaże (2015), [dostęp: 29 kwietnia 2015], http://turysta.swietokrzyski.eu/blog/gorzkakokoszka/Akcja-przeciwko-nielegalnemu-rytualnemuubojowi-zwierzat-s2451.html.

Warszawa: Manifestacja przeciwko legalizacji uboju rytualnego w Polsce (2014), [dostęp: 31 marca 2015], http://cia.media.pl/warszawa_manifestacja_przeciwko_legalizacji_uboju_rytualnego_w_polsce.

Weill Nicolas (2008), La République et les antisémites, Grasset, Paris.

Wolf Cary, oprac. (2002), Zoontologies. The Question of the Animal in Contemporary Theory and Culture, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Wolf Cary (2003), Animal Rites. American Culture, the Discourse of Species, and Posthumanist Theory, University of Minnesota Press, Chicago.

Zarubavel Eviatar (2006), Elephant in the Room. Silence and Denial in Everyday Life, Oxford University Press, Oxford–New York.