Nr 25 (2015): Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne
Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne

Od redakcji

zespół redakcyjny zespół redakcyjny
7-8
Od redakcji
PDF
Anna Artwińska, Przemysław Czapliński, Alina Molisak, Anja Tippner
9-18
Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej
PDF

Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne

Paweł Wolski
21-36
Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holokaustu
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.1
PDF
Przemysław Czapliński
37-66
Katastrofa wsteczna
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.2
PDF
Joanna Tokarska-Bakir
67-92
Książka wyjścia
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.3
PDF
Aleksandra Ubertowska
93-111
„Kamienie niepokoją się i stają się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.4
PDF
Sławomir Buryła
115-136
„Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.5
PDF
Dennis Bock
137-163
„Nie chodzi o to, czy nienawidzi czy nie. Muzułmanie mu przeszkadzali” – kategoria zakłócenia w narracjach o muzułmanie w literaturze Szoa
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.6
PDF
Tomasz Żukowski
165-186
Autowizerunek po katastrofie. Zofia Kossak-Szczucka i Jerzy Andrzejewski: dwa polskie świadectwa Zagłady z lat 40.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.7
PDF
Anna Artwińska
187-208
„Odrodziły się traumy z czasów Zagłady”. Marzec 1968 jako narracja postkatastroficzna
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.8
PDF
Alina Molisak
209-234
Szmalec i „żydowskie złoto”
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.9
PDF
Anja Tippner
237-255
Postkatastroficzne relikty i relikwie: los obrazów po Holokauście
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.10
PDF
Marta Tomczok
257-273
Po Jedwabnem. Narodziny popularnej opowieści rozliczeniowej
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.11
PDF
Piotr Forecki
276-308
Zagłada i krajobraz po Zagładzie w komiksowych kadrach
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.12
PDF
Judith Kasper
309-329
Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.13
PDF