Pressto.

Nagłowek strony

Nr 25 (2015)

Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
zespół redakcyjny zespół redakcyjny 7-8
Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej PDF
Anna Artwińska, Przemysław Czapliński, Alina Molisak, Anja Tippner 9-18

Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne

Zagadywanie katastrofy. O literaturoznawstwie Holokaustu PDF
Paweł Wolski 21-36
Katastrofa wsteczna PDF
Przemysław Czapliński 37-66
Książka wyjścia PDF
Joanna Tokarska-Bakir 67-92
„Kamienie niepokoją się i stają się agresywne”. Holokaust w świetle ekokrytyki PDF
Aleksandra Ubertowska 93-111
„Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii PDF
Sławomir Buryła 115-136
„Nie chodzi o to, czy nienawidzi czy nie. Muzułmanie mu przeszkadzali” – kategoria zakłócenia w narracjach o muzułmanie w literaturze Szoa PDF
Dennis Bock 137-163
Autowizerunek po katastrofie. Zofia Kossak-Szczucka i Jerzy Andrzejewski: dwa polskie świadectwa Zagłady z lat 40. PDF
Tomasz Żukowski 165-186
„Odrodziły się traumy z czasów Zagłady”. Marzec 1968 jako narracja postkatastroficzna PDF
Anna Artwińska 187-208
Szmalec i „żydowskie złoto” PDF
Alina Molisak 209-234
Postkatastroficzne relikty i relikwie: los obrazów po Holokauście PDF
Anja Tippner 237-255
Po Jedwabnem. Narodziny popularnej opowieści rozliczeniowej PDF
Marta Tomczok 257-273
Zagłada i krajobraz po Zagładzie w komiksowych kadrach PDF
Piotr Forecki 276-308
Od wydarzenia katastrofy do kata/stroficznego czytania. Poezja Charles’a Baudelaire’a w relacji Jorge’a Semprúna L’écriture ou la vie PDF
Judith Kasper 309-329

Lektury

Postkatastroficzne „wypadki języka” PDF
Katarzyna Adamczak 333-341
Post(katastrofa) i komparatystyka PDF
Michael Segner 343-350
Polska literatura Zagłady. Odsłona pierwsza: 1939-1968 PDF
Katarzyna Kuczyńska-Koschany 351-361


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo