Opublikowane: 2015-08-10

Od redakcji

zespół redakcyjny zespół redakcyjny

7-8

Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej

Anna Artwińska, Przemysław Czapliński, Alina Molisak, Anja Tippner

9-18