Polska literatura Zagłady. Odsłona pierwsza: 1939-1968
PDF

Słowa kluczowe

Holocaust
Polish literature
1939-1968
monograph
synthesis
representation
“Polish literature of the Holocaust”

Jak cytować

Kuczyńska-Koschany, K. (2015). Polska literatura Zagłady. Odsłona pierwsza: 1939-1968. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 351–361. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.16

Abstrakt

The text is a critical attempt discussing the compendium Literatura polska wobec Zagłady, (“Polish Literature in the Face of the Holocaust”) edited and published by three prominent scholarly experts on the subject: Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska and Jacek Leociak. This is the first of the three volumes of the series Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (“Representations of the Holocaust in Polish Culture”) – an endeavour which is imposing already in its first instalment concerning the years 1939-1968. The time frame of the abovementioned volume is marked by the date of the beginning of World War II (1939), resulting in the Holocaust of the Jews of Europe, and a “dry pogrom”, that is was the anti-Semitic campaign in Poland in 1968 (the campaign itself and its writings shall be examined in the following volume). A comprehensive and very carefully prepared monograph has been divided into two fundamental parts: concerning the literature reacting to the Holocaust conducted by Nazi Germany during the war (1939-1945) and discussing the literary echoes of that genocide in the years 1945-1968. The study and invaluable interpretational effort have been focused on personal document literature (Marta Janczewska, Jacek Leociak), the prose (Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska), the poetry (Piotr Matywiecki) and the press (Ewa Koźmińska-Frejlak). A separate chapter has been devoted to a the “global text”, i.e., Archiwum Ringelbluma (“Ringelblum’s Archives”). Highly appreciating the entire volume as well as its individual fragments, recalling fundamental considerations and the ones concerning details, finally, proposing small corrections and pointing to minor shortcomings, the author of the critical review suggests the use of the formula “Polish literature of the Holocaust” (analogous to the formula coined by Grzegorz Niziołek “Polish theatre of the Holocaust”) as the one principally necessary to be contrasted with the formula “Polish literature of war and occupation”.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.16
PDF

Bibliografia

Buryła Sławomir, Krawczyńska Dorota, Leociak Jacek, red. (2012), Literatura polska wobec Zagłady, Fundacja Akademia Humanistyczna, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

Rosenfeld Alvin (2003), Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu, przeł. Barbara Krawcowicz, Cyklady, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.