Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej

Main Article Content

Anna Artwińska
Przemysław Czapliński
Alina Molisak
Anja Tippner

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Od redakcji

Bibliografia

 1. Bakuła Bronisław (1997), Katastrofizm i katastroficzność w powieści historycznej po 1956 roku, w: Przez znaki – do człowieka, red. Anna Legeżyńska i Wojciech Wielopolski, WIS, Poznań, s. 208-228.
 2. Balcerzan Edward (1982), Katastrofizm jako system literacki, w: Kręgi wtajemniczenia, red. Edward Balcerzan, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 330-334.
 3. Blanchot Maurice (2005), Die Schrift des Desasters, przeł. Gerhard Poppenberg, Fink, München.
 4. Briese Olaf, Günther Timo (2009), Katastrophe. Terminologische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, „Archiv für Begriffsgeschichte”, nr 51, s. 155-195.
 5. Bujnicki Tadeusz (1982), Powieść historyczna wobec prądów epoki. „Aecjusz ostatni Rzymianin” Teodora Parnickiego, w: Literatura i historia. Interpretacje, red. Tadeusz Bujnicki i Ireneusz Opacki, PWN, Kraków.
 6. Długosz-Kurczabowa Krystyna (2009), Katastrofa [hasło], w: tejże, Słownik etymologiczny języka polskiego, PWN, Warszawa.
 7. Ette Ottomar, Kasper Judith, red. (2014), Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, Turia + Kant, Wien.
 8. Fiećko Jerzy, Herlth Jens, Trybuś Krzysztof, red. (2014), Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.
 9. Głowiński Michał (2005), Wprowadzenie, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Katarzyna Chmielewska, Michał Głowiński, Alina Molisak, Tomasz Żukowski, Universitas, Kraków, s. 7-20.
 10. Herlth Jens (2007), Am Abgrund der Moderne. Der polnische Messianismus und die Rhetorik der Katastrophe, „Poetica”, nr 39 (1-2), s. 135-157.
 11. Janion Maria (2009), Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, W. A. B., Warszawa.
 12. Katastrofa (2015) [hasło], w: Słownik Języka Polskiego PWN [dostęp: 25 kwietnia 2015], http://sjp.pwn.pl/szukaj/katastrofa.html.
 13. Kłosiński Krzysztof (1979), Dyskurs katastroficzny, w: Katastrofizm i awangarda, red. Tadeusz Bujnicki i Tadeusz Kłak, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 23-39.
 14. Krupa Bartłomiej (2013), Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), Universitas, Kraków.
 15. Kuderowicz Zbigniew (1983), Filozofia dziejów: rozwój problemów i stanowisk, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 16. Meiner Cartsen, Veel Kristin, red. (2012), The Cultural Life of Catastrophes and Crises, Walter de Gruyter, Göttingen.
 17. Rothberg Michael (2000), Traumatic Realism: The demands of Holocaust Representation, University of Minnesota Press, Minneapolis.
 18. Schweppenhäuser Hermann (1972), Mythisches und historisches Katastrophenbewußtsein, w: tegoż, Tractanda. Beiträge zur kritischen Theorie der Kultur und der Gesellschaft, Suhrkamap, Frankfurt am Main, s. 118-131.
 19. Shapiro Robert Moses (1994), Holocaust: usankcjonowanie terminu historycznego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1-3, s. 3-8.
 20. Sloterdijk Peter (1990), Das Andere am Anderen. Zur philosophischen Situation der Alternativbewegungen, w: Rückblick auf das Ende der Welt, red. Gunter Gebauer i Dietmar Kamper, Boehr, München, s. 94-126.
 21. Werner Andrzej (1992), Katastrofizm [hasło], w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka, Ossolineum, Wrocław.
 22. Young James E. (1997), Die Namen des Holocaust: Bedeutungen und Folgen, w: tegoż, Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation, Suhrkamp, Frankfurt am Main, s. 139-164.
 23. Žižek Slavoj (1992), Der erhabenste aller Hysteriker: Psychoanalyse und die Philosophie des deutschen Idealismus, Turia + Kant, Wien–Berlin.