Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej
PDF

Jak cytować

Artwińska, A., Czapliński, P., Molisak, A., & Tippner, A. (2015). Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 9–18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1920
PDF

Bibliografia

Bakuła Bronisław (1997), Katastrofizm i katastroficzność w powieści historycznej po 1956 roku, w: Przez znaki – do człowieka, red. Anna Legeżyńska i Wojciech Wielopolski, WIS, Poznań, s. 208-228.

Balcerzan Edward (1982), Katastrofizm jako system literacki, w: Kręgi wtajemniczenia, red. Edward Balcerzan, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 330-334.

Blanchot Maurice (2005), Die Schrift des Desasters, przeł. Gerhard Poppenberg, Fink, München.

Briese Olaf, Günther Timo (2009), Katastrophe. Terminologische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, „Archiv für Begriffsgeschichte”, nr 51, s. 155-195.

Bujnicki Tadeusz (1982), Powieść historyczna wobec prądów epoki. „Aecjusz ostatni Rzymianin” Teodora Parnickiego, w: Literatura i historia. Interpretacje, red. Tadeusz Bujnicki i Ireneusz Opacki, PWN, Kraków.

Długosz-Kurczabowa Krystyna (2009), Katastrofa [hasło], w: tejże, Słownik etymologiczny języka polskiego, PWN, Warszawa.

Ette Ottomar, Kasper Judith, red. (2014), Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, Turia + Kant, Wien.

Fiećko Jerzy, Herlth Jens, Trybuś Krzysztof, red. (2014), Katastrofizm polski w XIX i XX wieku: idee, obrazy, konsekwencje, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań.

Głowiński Michał (2005), Wprowadzenie, w: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. Katarzyna Chmielewska, Michał Głowiński, Alina Molisak, Tomasz Żukowski, Universitas, Kraków, s. 7-20.

Herlth Jens (2007), Am Abgrund der Moderne. Der polnische Messianismus und die Rhetorik der Katastrophe, „Poetica”, nr 39 (1-2), s. 135-157.

Janion Maria (2009), Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie, W. A. B., Warszawa.

Katastrofa (2015) [hasło], w: Słownik Języka Polskiego PWN [dostęp: 25 kwietnia 2015], http://sjp.pwn.pl/szukaj/katastrofa.html.

Kłosiński Krzysztof (1979), Dyskurs katastroficzny, w: Katastrofizm i awangarda, red. Tadeusz Bujnicki i Tadeusz Kłak, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 23-39.

Krupa Bartłomiej (2013), Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), Universitas, Kraków.

Kuderowicz Zbigniew (1983), Filozofia dziejów: rozwój problemów i stanowisk, Wiedza Powszechna, Warszawa.

Meiner Cartsen, Veel Kristin, red. (2012), The Cultural Life of Catastrophes and Crises, Walter de Gruyter, Göttingen.

Rothberg Michael (2000), Traumatic Realism: The demands of Holocaust Representation, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Schweppenhäuser Hermann (1972), Mythisches und historisches Katastrophenbewußtsein, w: tegoż, Tractanda. Beiträge zur kritischen Theorie der Kultur und der Gesellschaft, Suhrkamap, Frankfurt am Main, s. 118-131.

Shapiro Robert Moses (1994), Holocaust: usankcjonowanie terminu historycznego, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 1-3, s. 3-8.

Sloterdijk Peter (1990), Das Andere am Anderen. Zur philosophischen Situation der Alternativbewegungen, w: Rückblick auf das Ende der Welt, red. Gunter Gebauer i Dietmar Kamper, Boehr, München, s. 94-126.

Werner Andrzej (1992), Katastrofizm [hasło], w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. Alina Brodzka, Ossolineum, Wrocław.

Young James E. (1997), Die Namen des Holocaust: Bedeutungen und Folgen, w: tegoż, Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation, Suhrkamp, Frankfurt am Main, s. 139-164.

Žižek Slavoj (1992), Der erhabenste aller Hysteriker: Psychoanalyse und die Philosophie des deutschen Idealismus, Turia + Kant, Wien–Berlin.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.