Postkatastroficzne „wypadki języka”
PDF

Słowa kluczowe

catastrophe
Israel
equivocal images
fear
Shoah
Georges- -Arthur Goldschmidt
David Grossman
Jorge Semprún

Jak cytować

Adamczak, K. (2015). Postkatastroficzne „wypadki języka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 333–341. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.14

Abstrakt

The subject of review is a collective work Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe [“Language Accidents. Literary and Philological Explorations of Catastrophe”] published in 2014 and edited by German Romanicists: Ottmar Ette and Judith Kasper. The book deals with the events recognized as catastrophes and their philological-literary representations. The articles, discussed on the selected examples, depict–on the one hand–a theoretical aspect of struggling with catastrophe itself, as well as with extreme experiences and feelings connected with it. On the other hand, the authors concentrate on the analysis of the literary works dealing with the question of the Shoah, as discussed by Georges-Arthur Goldschmidt, David Grossman, and Jorge Semprún.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.14
PDF

Bibliografia

Asholt Wolfgang (2014), Eine „écriture du désastre”? Katastrophenszenarien im Werk von Georges-Arthur Goldschmidt, w: Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, red. Ottmar Ette, Judith Kasper, Turia + Kant, Wien, s. 77-92.

Bar-On Dan (2004), Erzähl dein Leben. Meine Wege zur Dialogarbeit und politischen Verständigung, Ed. Körber-Stiftung, Hamburg.

Barthes Roland (1997), Przyjemność tekstu, przeł. Ariadna Lewańska, „KR”, Kraków.

Barthes Roland (2013), Dziennik żałobny, przeł. Kajetan Maria Jaksender, Teatr Polski, Wrocław.

Caruth Cathy (1995), Introduction, w: tejże, Trauma. Explorations in Memory, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, s. 3-12.

Caruth Cathy (1996), Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History, Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore.

Caruth Cathy (2010), Doświadczenie niczyje: trauma i możliwość historii (Freud, Mojżesz i monoteizm), przeł. Katarzyna Bojarska, „Teksty Drugie”, z. 6, s. 111-124.

Diner Dan (2007), Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

Einzigartiger Brückenbauer. Georges-Arthur Goldschmidt erhält Ehrendoktorwürde der Universität (1997), „Zeitung Universität Osnabrück”, z. 6, s. 7.

Ette Ottmar (2014), Angst und Katastrophe / Angst vor Katastrophe. Zur Ökonomie der Angst im Angesicht des Todes, w: Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, red. Ottmar Ette, Judith Kasper, Turia + Kant, Wien, s. 233-270.

Goldschmidt Georges-Arthur (2006), Odosobnienie, przeł. Sława Lisiecka, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

Grossman David (2013), Tam, gdzie kończy się kraj, przeł. Magdalena Sommer, Świat Książki, Warszawa.

Kasper Judith (2014a), Für eine Philologie der Katastrophe, w: Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, red. Ottmar Ette, Judith Kasper, Turia + Kant, Wien, s. 7-20.

Kasper Judith (2014b), Kata/strophisches Lesen. Baudelaire in Buchenwald, w: Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, red. Ottmar Ette, Judith Kasper, Turia + Kant, Wien, s. 117-129.

Saupe Achim (2008), Dan Diner: Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust [recenzja książki], Göttingen 2007, „H-Soz-u-Kult”, z. 11.4 [dostęp: 8 kwietnia 2015], http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-9950.

Schubert Katja (2014), Katastrophengebiet. Narrative aus Israel/Palästina, w: Unfälle der Sprache. Literarische und philologische Erkundungen der Katastrophe, red. Ottmar Ette, Judith Kasper, Turia + Kant, Wien, s. 93-115.

Weigel Sigrid (1999), Teléscopage im Unbewußten. Zum Verhältnis von Trauma, Geschichtsbegriff und Literatur, w: Trauma. Zwischen Psychoanalyse und kulturellem Deutungsmuster, red. Elisabeth Bronfen, Birgit R. Erdle, Sigrid Weigel, Böhlau, Köln, s. 51-76.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.