„Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii

Main Article Content

Sławomir Buryła

Abstrakt

The author of the article studies the literary and cultural topos “Never more!”. He discusses its social and historical contexts as well as the instrumentalization of the anti-war rhetorics in the period of Peoples’ Republic of Poland (Pol. abbr. PRL). The outline also presents the place of anti-war rhetorics in the modern culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Po Zagładzie. Narracje postkatastroficzne
Biogram autora

Sławomir Buryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Instytutu Filologii Polskiej.

profesor, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się literaturą wojny i okupacji, edytorstwem, od pewnego czasu również kulturą popularną. Ostatnio wydał Tematy (nie)opisane (2013). W roku 2012 w Wydawnictwie IBL PAN ukazała się monografia Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968), pod redakcją Sławomira Buryły oraz Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka.

Bibliografia

 1. Baudrillard Jean (2005), Holokaust, w: Symulakry i symulacja, przeł. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa, s. 65-68.
 2. Baudrillard Jean (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa.
 3. Brodala Marta (2001), Propaganda dla najmłodszych w latach 1948-1956. Instrumenty stalinowskiego wychowania, w: Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, red. Marta Brodala, Anna Lisiecka, Tadeusz Ruzikowski, Trio, Warszawa.
 4. Broniewska Janina (1959), O człowieku, który się kulom nie kłaniał, Książka i Wiedza, Warszawa.
 5. Cioran Emil (2008), Historia i utopia, przeł. Marek Bieńczyk, Aletheia, Warszawa.
 6. Eriksen Thomas Hylland (2003), Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. Grzegorz Sokół, PIW, Warszawa.
 7. Filipowicz Anna (2011), Dwaj biedni Polacy patrzą na Auschwitz. Oświęcimskie strategie opresji w „Wycieczce do muzeum” Tadeusza Różewicza i „Tresurze” Marcina Świetlickiego, w: Wojna i postpamięć, red. Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 367-384.
 8. Frei Norbert (1999), Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej Niemiec i przeszłość nazistowska, przeł. Barbara Ostrowska, Trio, Warszawa.
 9. Fukuyama Françis (1996), Koniec historii, przeł. Tomasz Bieruń, Marek Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań.
 10. Gasztold-Seń Przemysław (2012), Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990, IPN, Warszawa.
 11. Gerhard Jan (1973), Łuny w Bieszczadach, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 12. Jarausch Konrad H. (2013), Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945-1995, przeł. Jacek Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 13. Jedlicki Jerzy (2002), Zagadka wojny: naturę winić czy cywilizację?, w: Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Łada Jurasz-Dudzik, Sic!, Warszawa, s. 190-216.
 14. Kapralski Sławomir (2012), Naród z popiołów. Pamięć Zagłady a tożsamość Romów, Scholar, Warszawa.
 15. Karolak Sylwia (2014), Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał, Rebis, Poznań.
 16. Kossak Zofia (1946), Z otchłani. Wspomnienia z lagru, Wydawnictwo Księgarni Wł. Nagłowskiego, Częstochowa–Poznań.
 17. Krzywicki Andrzej (2009), Postalinowski karnawał radości, Trio, Warszawa.
 18. Kuczyński Waldemar (2014), Powrót towarzysza Mauzera, Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski [dostęp: 13 marca 2014], http://wiadomosci.wp.pl/kat,126914,title,Waldemar-Kuczynski-dla-WPPLpowrot-towarzysza-Mauzera,wid,16469868,wiadomosc.html.
 19. Madajczyk Piotr (1994), Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, PWN, Warszawa.
 20. Moczar Mieczysław (1965), Barwy walki, MON, Warszawa.
 21. Nowakowski Tadeusz (1970), Happy-end, Instytut Literacki, Paryż.
 22. Polniak Łukasz (2011), Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Trio, Warszawa.
 23. Różewicz Tadeusz (1966), Wycieczka do muzeum, Czytelnik, Warszawa.
 24. Rudnicki Adolf (1956), Niebieskie kartki. Ślepe lustro tamtych lat, WL, Kraków.
 25. Skórczewski Dariusz (2013), Teorie – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 26. Sloterdijk Peter (2011), Kryształowy pałac. O filozoficzną teorie globalizacji, przeł. Borys Cymbrowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 27. Snyder Timothy (2011), Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa.
 28. Szarota Tomasz (2007), Polski autostereotyp w konfrontacji z doświadczeniami wojny i okupacji, w: tegoż, Karuzela na Placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji, RYTM, Warszawa, s. 419-437.
 29. Tomasik Wojciech (2004), Walki o pokój temat [hasło], w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Universitas, Kraków, s. 484-390.
 30. Toynbee Arnold J. (1963), Wojna i cywilizacja, przeł. Tadeusz Jan Dehnel, PAX, Warszawa.
 31. Wahl Alfred (2009), Druga historia nazizmu w Federalnych Niemczech po 1945 roku, przeł. Bartłomiej Zdaniuk, Dialog, Warszawa.
 32. Wasowski Józef (1945), Z pamiętnika wojennego, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 33. Zaremba Marcin (2005), Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczne legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Trio, Warszawa.
 34. Zieliński Przemysław (2005), Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Trio, Warszawa.