„Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii
PDF

Słowa kluczowe

war
modern literature
PRL
history
anti-war rhetorics

Jak cytować

Buryła, S. (2015). „Nigdy więcej!” – historia pewnej utopii. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 115–136. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.5

Abstrakt

The author of the article studies the literary and cultural topos “Never more!”. He discusses its social and historical contexts as well as the instrumentalization of the anti-war rhetorics in the period of Peoples’ Republic of Poland (Pol. abbr. PRL). The outline also presents the place of anti-war rhetorics in the modern culture.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.5
PDF

Bibliografia

Baudrillard Jean (2005), Holokaust, w: Symulakry i symulacja, przeł. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa, s. 65-68.

Baudrillard Jean (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. Sławomir Królak, Sic!, Warszawa.

Brodala Marta (2001), Propaganda dla najmłodszych w latach 1948-1956. Instrumenty stalinowskiego wychowania, w: Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, red. Marta Brodala, Anna Lisiecka, Tadeusz Ruzikowski, Trio, Warszawa.

Broniewska Janina (1959), O człowieku, który się kulom nie kłaniał, Książka i Wiedza, Warszawa.

Cioran Emil (2008), Historia i utopia, przeł. Marek Bieńczyk, Aletheia, Warszawa.

Eriksen Thomas Hylland (2003), Tyrania chwili. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji, przeł. Grzegorz Sokół, PIW, Warszawa.

Filipowicz Anna (2011), Dwaj biedni Polacy patrzą na Auschwitz. Oświęcimskie strategie opresji w „Wycieczce do muzeum” Tadeusza Różewicza i „Tresurze” Marcina Świetlickiego, w: Wojna i postpamięć, red. Zbigniew Majchrowski, Wojciech Owczarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 367-384.

Frei Norbert (1999), Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej Niemiec i przeszłość nazistowska, przeł. Barbara Ostrowska, Trio, Warszawa.

Fukuyama Françis (1996), Koniec historii, przeł. Tomasz Bieruń, Marek Wichrowski, Zysk i S-ka, Poznań.

Gasztold-Seń Przemysław (2012), Koncesjonowany nacjonalizm. Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald 1980-1990, IPN, Warszawa.

Gerhard Jan (1973), Łuny w Bieszczadach, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.

Jarausch Konrad H. (2013), Po Hitlerze. Powrót Niemców do cywilizowanego świata 1945-1995, przeł. Jacek Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.

Jedlicki Jerzy (2002), Zagadka wojny: naturę winić czy cywilizację?, w: Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne, red. Łada Jurasz-Dudzik, Sic!, Warszawa, s. 190-216.

Kapralski Sławomir (2012), Naród z popiołów. Pamięć Zagłady a tożsamość Romów, Scholar, Warszawa.

Karolak Sylwia (2014), Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał, Rebis, Poznań.

Kossak Zofia (1946), Z otchłani. Wspomnienia z lagru, Wydawnictwo Księgarni Wł. Nagłowskiego, Częstochowa–Poznań.

Krzywicki Andrzej (2009), Postalinowski karnawał radości, Trio, Warszawa.

Kuczyński Waldemar (2014), Powrót towarzysza Mauzera, Studio Opinii. Niezależny Portal Dziennikarski [dostęp: 13 marca 2014], http://wiadomosci.wp.pl/kat,126914,title,Waldemar-Kuczynski-dla-WPPLpowrot-towarzysza-Mauzera,wid,16469868,wiadomosc.html.

Madajczyk Piotr (1994), Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, PWN, Warszawa.

Moczar Mieczysław (1965), Barwy walki, MON, Warszawa.

Nowakowski Tadeusz (1970), Happy-end, Instytut Literacki, Paryż.

Polniak Łukasz (2011), Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Trio, Warszawa.

Różewicz Tadeusz (1966), Wycieczka do muzeum, Czytelnik, Warszawa.

Rudnicki Adolf (1956), Niebieskie kartki. Ślepe lustro tamtych lat, WL, Kraków.

Skórczewski Dariusz (2013), Teorie – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Sloterdijk Peter (2011), Kryształowy pałac. O filozoficzną teorie globalizacji, przeł. Borys Cymbrowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Snyder Timothy (2011), Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, przeł. Bartłomiej Pietrzyk, Świat Książki, Warszawa.

Szarota Tomasz (2007), Polski autostereotyp w konfrontacji z doświadczeniami wojny i okupacji, w: tegoż, Karuzela na Placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji, RYTM, Warszawa, s. 419-437.

Tomasik Wojciech (2004), Walki o pokój temat [hasło], w: Słownik realizmu socjalistycznego, red. Zdzisław Łapiński, Wojciech Tomasik, Universitas, Kraków, s. 484-390.

Toynbee Arnold J. (1963), Wojna i cywilizacja, przeł. Tadeusz Jan Dehnel, PAX, Warszawa.

Wahl Alfred (2009), Druga historia nazizmu w Federalnych Niemczech po 1945 roku, przeł. Bartłomiej Zdaniuk, Dialog, Warszawa.

Wasowski Józef (1945), Z pamiętnika wojennego, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Zaremba Marcin (2005), Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczne legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Trio, Warszawa.

Zieliński Przemysław (2005), Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Trio, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.