Szmalec i „żydowskie złoto”
PDF

Słowa kluczowe

szmalcownictwo
“Jewish gold”
ethical guilt
historical discourse

Jak cytować

Molisak, A. (2015). Szmalec i „żydowskie złoto”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (25), 209–234. https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.9

Abstrakt

The article recalls two literary texts which signalled the facts denied or marginalized in Polish historical memory: a phenomenon of szmalcownictwo (blackmailing for money of Jews who were hiding) and the search for “Jewish gold”. The context for the study of both narrations is the contemporary historical discourse and its evolution that can be observed in the recent 10-20 years in the Polish public sphere.
https://doi.org/10.14746/pspsl.2015.25.9
PDF

Bibliografia

Arendt Hanna (1996), Odpowiedź Hannah Arendt na list Gershoma Scholema, w: tejże, Eichmann w Jerozolimie, przeł. Adam Szostkiewicz, Znak, Kraków, s. 391-397.

Bereza Henryk, (1962), Relaks dla Hioba, „Przegląd Kulturalny”, nr 24.

Błoński Jan (1994), Biedni Polacy patrzą na getto, Znak, Kraków.

Bukowska Anna (1962), Na tropach determinizmu, „Współczesność”, nr 15, s. 7.

Burek Tomasz (1963), Odejście błazna, „Twórczość”, nr 3, s. 16.

Buryła Sławomir (2013), Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków.

Connerton Paul (2008), Seven types of forgetting, „Memory Studies”, nr 1, s. 34.

Connerton Paul (2012), Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. Marcin Napiórkowski, Wydawnictwo UW, Warszawa.

Drawicz Andrzej (1962), Nagie manekiny, „Sztandar Młodych”, nr 163, s. 3.

Engelking Barbara (1994), Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, IFiS PAN, Warszawa.

Engelking Barbara, Leociak Jacek (2001), Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, IFiS PAN, Warszawa.

Engelking Barbara, Leociak Jacek, Libionka Dariusz, red. (2007), Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, IFiS PAN, Warszawa.

Janion Maria (2000), Spór o antysemityzm, „Tygodnik Powszechny”, nr 7, s. 12.

Jasiewicz Krzysztof, red. (2004), Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XVIII-XX wieku, IFiS PAN, RYTM, Polonia Aid Foundation Trust, Warszawa–Londyn.

Jaspers Karl (1979), Problem winy, przeł. Jan Garewicz, „Etyka”, nr 17, s. 145-206.

Kamińska-Szmaj Irena (1994), Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław.

Kula Marcin (2004), Izrael 1993 – Notatki lekko przesiane, w: red. Jasiewicz Krzysztof, Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej w XVIII-XX wieku, Warszawa–Londyn, s. 954-961.

Laks Szymon (1980), Trzecia i dalsze strony medalu, w: tegoż, Szargam świętości, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn, s. 54-63.

Landau-Czajka Anna (2004), Image of the Jew in the Catholic Press, „Polin”, t. 8, s. 147–175.

Libionka Dariusz, red. (2013), Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin.

Mach Wilhelm (1962), Dialog z książką, „Współczesność”, nr 22, s. 12.

Machcewicz Paweł, Persak Krzysztof, red. (2002), Wokół Jedwabnego, IPN, Warszawa.

Maciąg Włodzimierz (1962), Boleść nad nikczemnością świata, „Życie Literackie”, nr 32, s. 5.

Paulsson Gunnar S. (2007), Utajone miasto. Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy, przeł. Elżbieta Olender-Dmowska, Znak, Kraków.

Porębski Edward (1962), Dwa debiuty, „Express Wieczorny”, nr 15-16, s. 4.

Prekerowa Teresa (1982), Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942-1945, PIW, Warszawa.

Rusiniak Martyna (2008), Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej (1943-1989), Neriton, Warszawa.

Szarota Tomasz, (1988), Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Czytelnik, Warszawa.

Wojdowski Bogdan (1957), Najniższa cena, „Przegląd Kulturalny”, nr 9, s. 4.

Wojdowski Bogdan (1962), Naga ziemia, w: tegoż, Wakacje Hioba, PIW, Warszawa, s. 166-191.

Wojdowski Bogdan (1962), Poszukiwanie, w: tegoż, Wakacje Hioba, PIW, Warszawa, s. 5-78.

Wyka Kazimierz (1984), Gospodarka wyłączona, w: tegoż, Życie na niby. Pamiętnik po klęsce, WL, Kraków.

Zaremba Marcin (2012), Wielka trwoga. Polska 1944-1947, Znak, Kraków.

Żabicki Zbigniew (1962), Przygody Hioba, „Nowe Książki”, nr 5, s. 9.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.