Widzieć siebie — z czasu minionego (Tamten Bolesława Leśmianai Kilkunastoletnia Wisławy Szymborskiej)
PDF

Słowa kluczowe

Leśmian
Szymborska
lyrical reminiscence of the past
love poems
ballad
auto-irony

Jak cytować

Głowiński, M. (2009). Widzieć siebie — z czasu minionego (Tamten Bolesława Leśmianai Kilkunastoletnia Wisławy Szymborskiej). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 63–70. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.5

Abstrakt

The article presents a juxtaposition of the following two brilliant poems Tamten (from the collection of poems entitled Napój cienisty, 1936) and Kilkunastoletnia (from the collection of poems entitled Tutaj, 2009) that employ the same idea of an encounter with oneself – an adolescent person (in the former poem) and a teenage girl (in the latter). The poems exceed the literary convention of just a lyrical reminiscence of the past, they rather form a particular dialogue with the narrator as he/she was years ago, or even propose a kind of a confrontation. Both poems  indirectly feature reflections on the passing time and on the author’s identity. The poem written by Leśmian fits perfectly into his poetical system, both in terms of the introduction of metaphysical threads and the application of the elements of a love poem and in terms of the plot outline, somewhat reminiscent of his ballads. Szymborska’s poem also concurs with her own poetics mostly due to the characteristic subtle auto-irony.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.5
PDF

Bibliografia

Balbus S., Świat ze wszystkich stron świata, Kraków 2000.

Cieślak T., Liryka bezpośrednia w twórczości Bolesława Leśmiana, w: Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, red. T. Cieślak i B. Stelmaszczyk, Kraków 2000, s. 118.

Głowiński M., Elegie autobiograficzne Leśmiana, w: Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981.

Głowiński M., Słowo i pieśń (Leśmiana poezja o poezji), w: Zaświat przedstawiony, Warszawa 1981.

Leśmian B., Poezje, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1965.

Łebkowska A., Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku, wyd. 2, Kraków 1998.

Sławiński J., Semantyka poetycka Leśmiana, w: Studia o Leśmianie, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971, s. 99-100.

Szymborska W, Tutaj, Kraków 2009.