Pressto.

Nagłowek strony

Nr 16 (2009)

Rytm Leśmiana

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Piotr Śniedziewski, Marcin Jaworski 7-8

Rytm Leśmiana

Leśmian: Ja i Inny PDF
Anna Czabanowska-Wróbel 11-28
Dystans i pragnienie bezpośredniości: nowoczesna świadomość Bolesława Leśmiana PDF
Elżbieta Winiecka 29-50
Fenomen kobiecości w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana na tle europejskiej refleksji antropologicznej PDF
Marzena Karwowska 51-62
Widzieć siebie — z czasu minionego (Tamten Bolesława Leśmianai Kilkunastoletnia Wisławy Szymborskiej) PDF
Michał Głowiński 63-70
Awangardowy wnuk Leśmiana PDF
Agata Stankowska 71-94
Pieśń kaleka. Ręka Bolesława Leśmiana w kontekście poezji ekspresjonistycznej PDF
Katarzyna Szewczyk-Haake 95-108

Próby

Wokół Forum PDF
Ewa Bieńkowska 111-121

Lektury

Nowoczesne czytanie Leśmiana PDF
Michał Larek 125-140
„Taki nieciekawy człowiek...”. Wokół biografii Bolesława Leśmiana PDF
Ewa Rajewska 141-151
Pionierski niedosyt PDF
Krzysztof Hoffmann 153-162

Konfrontacje

Emocjonalizm czy symbolizm Norwida? Dyskusja z ujęciem liryki autora Vade-mecum przez Danutę Zamącińską PDF
Wiesław Rzońca 165-178
Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego PDF
Paulina Czwordon 179-189
Polubić ten wątły obrys — dwie próbki z Roberta Creeleya PDF
Kacper Bartczak 191-203
Polska Dzikość serca za pięćdziesiąt złotych. Kultura popularna w Zrób mi jakąś krzywdę Jakuba Żulczyka PDF
Wojciech Małecki 205-224

Odkrycia

Wojciech Stanisław Chrościński (ok. 1660-po 1733) — człowiek i dzieło PDF
Leszek Teusz 227-264

Transfer

Notatki z Folger PDF
Stanley Fish 267-280


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo