Notatki z Folger
PDF

Słowa kluczowe

literary text
aporia of interpretation
intention
historicalness
politicalness
interdisciplinarity

Jak cytować

Fish, S. (2009). Notatki z Folger. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 267–280. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.17

Abstrakt

The text written by Stanley Fish, which is an excerpt from his book Professional Correctness. Literary Studies and Political Change (Oxford 1995), is an attempt at a presentation and a discussion of the main conditioning factors and the aporia of interpretation. From among the four arguments given by the author, i.e. intention, historicalness, politicalness and interdisciplinarity, only the first one has been established to be an immanent feature of each of interpretations. This results from the conviction that while interpreting literary texts we are always subjected to the pressure of the surrounding premises. It is just the extensive and thorough analysis of these premises, to which the supporters of political, historical and interdisciplinary criticism refer to that makes the author of the sketch possible to show that behind each of the methods there are individual interests and a different vision of the world. To realize these determinants is to enable us to question the very need of universal interpretation. By questioning the theoretical fundamentals of the three mentioned modes of interpretation, the author admits frankly that the work of an interpreter can have both historical, political and just as well interdisciplinary character, though this observation is by all means tantamount to a recognition of the legitimacy of any of the criticized methods.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.17
PDF

Bibliografia

Agger B., The Decline of Discourse, New York 1990.

Bristol M., Lenten Butchery: Legitimation Crisis in „Coriolanus”, w: Shakespeare Reproduced, . The Text in History and Ideology, red. J. Howard, M. O’Connor, New York 1987.

Brooks C., Marvell’s „Horatian Ode”, w: Seventeenth Century Poetry, red. W.R. Keast, London 1962.

Dollimore J., Radical Tragedy, New York 1989.

Fish S., Professional Correctness. Literary Studies and Political Change, Oxford 1995.

Hogan P., The Politics of Interpretation, New York 1990.

Klein J., Interdisciplinarity, Detroit 1989.

Montrose L.A., Professing the Renaissance, w: The New Hitoricism, red. H. Aram Veeser, New York 1989.

Wayne D., Power, Politics, and the Shakespearean Text, w: Shakespeare Reproduced. The Text in History and Ideology, red. J. Howard, M. O’Connor, New York 1987.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.