Emocjonalizm czy symbolizm Norwida? Dyskusja z ujęciem liryki autora Vade-mecum przez Danutę Zamącińską

Main Article Content

Wiesław Rzońca

Abstrakt

The polemical article addresses and questions the findings and determinations given by Zamącińska, who treats Norwid’s poetry as heavily marked emotionally which, according to the literary researcher and scholar, is decisive in assigning the poet to the generation of Romantics. Questioning the arguments given by Zamącińska, the present author points at a considerable decrease in individualism and direct expression in the writings of Norwid in favour of the so-called “quidamization”, i.e. a forming process of underdetermined man and “one of the may”. Concurrently, emotions find their way to the poetical image co-created by the description in which general notions constitute a substantial component. The poetics of conditionality, sensitivity to the changeability of the world and the momentous character of reality, and at the same time sensitivity to light, sphericity and multicolourness of poetical space are decisive in attributing the artistic workshop of Norwid to the aesthetics of the second half of the nineteenth century.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzońca, W. (2009). Emocjonalizm czy symbolizm Norwida? Dyskusja z ujęciem liryki autora Vade-mecum przez Danutę Zamącińską. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 165-178. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.12
Dział
Konfrontacje
Biogram autora

Wiesław Rzońca, ILP UW

Dr hab., od 1989 roku pracuje w Zakładzie Romantyzmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek: Norwid poeta pisma (1995), Witkacy – Norwid. Projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej (1998), Norwid wobec romantyzmu polskiego (2005).

Referencje

  1. Borowy W., Rozprawy i notatki, Warszawa 1960.
  2. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1984.
  3. Jung C.G., Archetypy i symbole, wybór, przekł., wstęp J. Prokopiuk, Warszawa 1976.
  4. J. Tomkowskiego, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
  5. Lisiecka A., Norwid — poeta historii, Londyn 1973.
  6. Makowski S., Jaki Norwid, w: Cyprian Norwid. Interpretacje, red. S. Makowski, Warszawa 1986.
  7. Norwid C., Pisma wszystkie, t. I-XI, oprac. J.W. Gomulicki, Warszawa 1971.
  8. Śniedziewski P., Mallarmé — Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Poznań 2008.
  9. Vogt M., Historia filozofii dla wszystkich, przeł. M. Skalska, Warszawa 2004.
  10. Zamącińska D., Słynne — nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Warszawa 1985.