Polubić ten wątły obrys — dwie próbki z Roberta Creeleya
PDF

Słowa kluczowe

Black Mountain poets
Robert Creeley
minimalistic style
contingency
modernism

Jak cytować

Bartczak, K. (2009). Polubić ten wątły obrys — dwie próbki z Roberta Creeleya. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 191–203. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.14

Abstrakt

The present sketch discusses two poems written by R. Creeley, a poet initially associated with the Black Mountain College group, who later worked out his own idiosyncratic style, often referred to as minimalistic. Focusing on the two poems of the poet, one early poem and the other written towards the end of the poet’s life, the author of the article attempts to show how Creeley’s poetical technique, being remarkably disciplined and innerly organized variety of free verse, became his answer to the problem of contingency. Contingency, i.e. a lack of metaphysical protection, forms now the basic element of the poet in the democratic world. To facilitate this new modern understanding of the relationships between poetry and democracy, the author juxtaposes Creeley with Whitman in an attempt to outline post-religious spirituality close at hand for the poet who has no illusions as to human condition and who, at the same time, retains his creative power and drive that Creeley inherits from Whitman and Emerson.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.14
PDF

Bibliografia

Creeley R., Supper, „Conjunctions” 2000, nr 35.

Creeley R., Znam jednego człowieka, przeł. P. Sommer, „Literatura na Świecie” 1976, nr 6.

Olson Ch., Projective verse: http://www.globalvoicesradio.org/Projective_Verse.html (dostęp: 21 sierpnia 2009).

Packard W., The Craft of Poetry: Interviews from the New York Quarterly, New York 1974.

Waldrop R., Charles Olson: Process and Relationship, w: Dissonance, Tuscaloosa 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.