Pieśń kaleka. Ręka Bolesława Leśmiana w kontekście poezji ekspresjonistycznej
PDF

Słowa kluczowe

Leśmian’s poem
analysys
literary expressionism
macabre motifs

Jak cytować

Szewczyk-Haake, K. (2009). Pieśń kaleka. Ręka Bolesława Leśmiana w kontekście poezji ekspresjonistycznej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 95–108. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.7

Abstrakt

The analysis of Leśmian’s poem Ręka (from the collection of poems entitled Łąka, 1920) leads to distinguishing certain features of the poem that make a connection of the poem with literary expressionism feasible. The above similarities can be testified not only by distinct macabre motifs but also a very peculiar way the narrator constructs his narrative that can be concluded as an attempt at establishing a particular bond between the protagonist and the reader. Works written by the Poznań based expressionists Stanisław Kubicki and Józef Wittlin provide the appropriate context for the poem.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.7
PDF

Bibliografia

Jennings L.B., Termin „groteska”, przeł. M.B. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

Kubicki S., Ein Poet übersetzt sich selbst. Gedichte zwischen 1918-1921 (Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918-1921), Berlin 2003.

Leśmian B., Ręka, w: idem, Poezje, wybór, wstęp B. Zadura, Lublin 1982.

Lipski J.J., Ekspresjonizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka et al., Wrocław 1992.

McElroy B., Groteska i jej współczesna odmiana, przeł. M.B. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.

Wittlin J., Hymny, Poznań 1920.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.