Pieśń kaleka. Ręka Bolesława Leśmiana w kontekście poezji ekspresjonistycznej

Main Article Content

Katarzyna Szewczyk-Haake

Abstrakt

The analysis of Leśmian’s poem Ręka (from the collection of poems entitled Łąka, 1920) leads to distinguishing certain features of the poem that make a connection of the poem with literary expressionism feasible. The above similarities can be testified not only by distinct macabre motifs but also a very peculiar way the narrator constructs his narrative that can be concluded as an attempt at establishing a particular bond between the protagonist and the reader. Works written by the Poznań based expressionists Stanisław Kubicki and Józef Wittlin provide the appropriate context for the poem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szewczyk-Haake, K. (2009). Pieśń kaleka. Ręka Bolesława Leśmiana w kontekście poezji ekspresjonistycznej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 95-108. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.7
Dział
Rytm Leśmiana
Biogram autora

Katarzyna Szewczyk-Haake, IKE UAM

Dr, historyczka literatury, tłumaczka, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka

książki Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego

projektu ekspresjonizmu (Krakow 2008).

Bibliografia

  1. Jennings L.B., Termin „groteska”, przeł. M.B. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.
  2. Kubicki S., Ein Poet übersetzt sich selbst. Gedichte zwischen 1918-1921 (Poeta tłumaczy sam siebie. Wiersze z lat 1918-1921), Berlin 2003.
  3. Leśmian B., Ręka, w: idem, Poezje, wybór, wstęp B. Zadura, Lublin 1982.
  4. Lipski J.J., Ekspresjonizm, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka et al., Wrocław 1992.
  5. McElroy B., Groteska i jej współczesna odmiana, przeł. M.B. Fedewicz, w: Groteska, red. M. Głowiński, Gdańsk 2003.
  6. Wittlin J., Hymny, Poznań 1920.